Uchwały Zarządu Powiatu Pszczyńskiego za maj 2017

Uchwała Nr 648/126/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 5 maja 2017r. w sprawie powołania komisji konkursowych celem przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów: Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Poradni ...
Uchwała Nr 649/126/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 5 maja 2017r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2017 rok
Uchwała Nr 650/127/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 16 maja 2017r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2017 rok
Uchwała Nr 651/127/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 16 maja 2017r. w sprawie zawarcia umowy pożyczki z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Pszczynie
Uchwała Nr 652/128/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 23 maja 2017r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu Pszczyńskiego na prace konserwatorskie,...
Uchwała Nr 653/128/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 23 maja 2017r. w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest realizacja zadania: „Modernizacja ...
Uchwała Nr 654/128/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 23 maja 2017r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2017 rok
Uchwała nr 655/129/17 w sprawie pozbawienia drogi nr 4476S ul. Szkolnej w Bujakowie kategorii drogi powiatowej, z równoczesnym zaliczeniem jej do kategorii drogi gminnej
Uchwała nr 656/129/17 w sprawie zaliczenia kładki pieszo-jezdnej na rzece Sole położonej na terenie Gminy Porąbka do kategorii drogi powiatowej
Uchwała nr 657/129/17 w sprawie współfinansowania zakupu Sztandaru Ochotniczego Szwadronu 3 Pułku Ułanów Śląskich
Uchwała nr 658/129/17 w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2017 rok
Uchwała nr 659/129/17 w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2017 rok w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków oraz na poszczególne jednostki budżetowe i komórki organizacyjne Starostwa Powiatow...
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2017-07-26 10:06:49 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2017-07-26 10:06:48 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2017-07-26 10:06:48 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2017-07-26 09:49:26 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2017-07-26 09:49:25 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2017-07-26 09:49:25 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2017-07-26 09:48:09 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2017-07-26 09:48:08 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2017-07-26 09:48:08 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2017-07-26 09:47:23 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2017-07-26 09:47:22 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2017-07-26 09:47:22 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2017-07-26 09:42:33 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2017-07-26 09:42:32 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2017-07-26 09:42:32 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2017-06-27 14:46:42 Barbara Leśnik

Edycja

2017-06-21 13:53:48 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-06-21 13:43:26 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-06-21 13:43:11 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-06-21 13:42:49 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-06-21 13:42:36 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-06-21 13:33:14 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-06-21 13:33:13 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-06-21 13:33:13 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-06-21 13:32:57 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-06-21 13:32:39 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-06-21 13:32:38 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-06-21 13:32:38 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-06-21 13:31:36 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-06-21 13:31:35 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-06-21 13:31:35 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-06-21 13:31:10 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-06-21 13:31:09 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-06-21 13:31:09 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-06-21 13:30:38 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-06-21 13:30:37 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-06-21 13:30:37 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-06-21 13:30:02 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-06-21 13:30:01 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-06-21 13:30:00 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-06-21 13:29:41 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-06-21 13:29:19 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-06-21 13:29:18 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-06-21 13:29:18 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-06-21 11:38:57 Barbara Leśnik

Utworzenie

Liczba odwiedzin

1073

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2017-06-21 11:38:57

Osoba wytwarzająca informację

Zarząd Powiatu

Czas publikacji

2017-06-21 11:38:57

Osoba wprowadzająca informację

Barbara Leśnik