Uchwały Zarządu Powiatu Pszczyńskiego za czerwiec 2017

Uchwała nr 660/130/17 w sprawie zmiany uchwały nr 654/128/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 23 maja 2017r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2017 rok
Uchwała nr 661/130/17 w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2017 rok
Uchwala nr 662/131/17 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie
Uchwała nr 663/131/17 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pszczynie
Uchwala nr 664/131/17 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie
Uchwała nr 665/131/17 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie
Uchwała nr 666/131/17 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pszczynie
Uchwała nr 667/131/17 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie
Uchwała nr 668/131/17 w sprawie opinii do projektu aktualizacji Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
Uchwała nr 669/131/17 w sprawie wydania opinii dla inwestycji drogowej
Uchwała nr 670/131/17 w sprawie współorganizacji wyjazdu Zespołu Śpiewaczego „Górzanie” na Wojewódzki Przegląd Zespołów Ludowych w Brennej
Uchwała nr 671/131/17 w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Dostawa sprzętu komputerowego oraz serwera dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Pszczynie”...
Uchwała nr 672/131/17 w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2017 rok
Uchwała nr 673/132/17 w sprawie przedłużenia powierzenia zadań doradcy metodycznego nauczycielce Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych i szczegółowego zakresu...
Uchwała nr 674/132/17 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Bernadecie Sojka-Jany – dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie oraz Katarzynie Szczotka – zastępcy dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie do podejmowania wszelkich ....
Uchwała nr 675/132/17 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Pszczyńskiego na Zgromadzeniu Wspólników Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. w Woli
Uchwała nr 676/132/17 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Pszczyńskiego na Zgromadzeniu Wspólników Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.
Uchwała nr 677/132/17 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Pszczyńskiego na Zgromadzeniu Akcjonariuszy Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. w Żorach
Uchwała nr 678/132/17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie za 2016 rok
Uchwała nr 679/132/17 w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2017 rok
Uchwała nr 680/132/17 w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2017 rok w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków oraz na poszczególne jednostki budżetowe i komórki organizacyjne Starostwa ...
Uchwała nr 681/133/17 w sprawie wnioskowania o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Pszczyńskiego
Uchwała nr 682/133/17 w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2017 rok
Uchwała nr 683/133/17 w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Usługa przewozu osób w ramach projektu Kariera i Kompetencje – zwiększenie dopasowania....
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2017-09-22 08:55:13 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2017-09-22 08:55:12 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2017-09-22 08:55:12 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2017-09-22 08:53:20 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2017-09-22 08:53:19 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2017-09-22 08:53:19 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2017-09-22 08:51:24 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2017-09-22 08:51:22 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2017-09-22 08:51:22 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2017-09-22 08:50:55 Katarzyna Mikołajec

Usunięcie załącznika

2017-09-22 08:50:25 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2017-09-22 08:50:23 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2017-09-22 08:50:23 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2017-07-26 10:28:57 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2017-07-26 10:28:08 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2017-07-26 10:28:07 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2017-07-26 10:28:07 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2017-07-26 10:27:18 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2017-07-26 10:27:17 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2017-07-26 10:27:17 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2017-07-26 10:26:33 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2017-07-26 10:26:32 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2017-07-26 10:26:32 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2017-07-26 10:25:58 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2017-07-26 10:25:57 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2017-07-26 10:25:57 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2017-07-26 10:25:15 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2017-07-26 10:25:11 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2017-07-26 10:25:11 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2017-07-26 10:24:18 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2017-07-26 10:24:17 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2017-07-26 10:24:17 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2017-07-26 10:23:29 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2017-07-26 10:23:28 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2017-07-26 10:23:28 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2017-07-26 10:22:14 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2017-07-26 10:22:13 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2017-07-26 10:22:13 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2017-07-26 10:21:20 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2017-07-26 10:21:19 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2017-07-26 10:21:19 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2017-07-26 10:20:28 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2017-07-26 10:20:26 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2017-07-26 10:20:26 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2017-07-26 10:19:47 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2017-07-26 10:19:46 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2017-07-26 10:19:46 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2017-07-26 10:18:59 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2017-07-26 10:18:58 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2017-07-26 10:18:58 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2017-07-26 10:18:17 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2017-07-26 10:18:05 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2017-07-26 10:18:05 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2017-07-26 10:17:15 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2017-07-26 10:17:14 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2017-07-26 10:17:14 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2017-07-26 10:16:37 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2017-07-26 10:16:36 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2017-07-26 10:16:36 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2017-07-26 10:15:56 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2017-07-26 10:15:54 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2017-07-26 10:15:54 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2017-07-26 10:15:16 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2017-07-26 10:15:15 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2017-07-26 10:15:15 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2017-07-26 10:14:35 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2017-07-26 10:14:34 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2017-07-26 10:14:34 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2017-07-26 10:13:31 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2017-07-26 10:13:30 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2017-07-26 10:13:30 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2017-07-26 10:11:22 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2017-07-26 10:11:21 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2017-07-26 10:11:21 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2017-07-26 10:09:44 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2017-07-26 10:09:12 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2017-07-26 10:09:11 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2017-07-26 10:09:11 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2017-07-26 10:08:26 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2017-07-26 10:08:14 Katarzyna Mikołajec

Utworzenie

Liczba odwiedzin

1384

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2017-07-26 10:08:14

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2017-07-26 10:08:14

Osoba wprowadzająca informację

Katarzyna Mikołajec