Uchwały Zarządu Powiatu Pszczyńskiego za sierpnień 2017

Uchwała nr 691/138/17 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności z zakresu przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w imieniu i na rzecz Powiatu Pszczyńskiego
Uchwała nr 692/138/17 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Uchwała nr 693/138/17 w sprawie współorganizacji rajdu górskiego V rajd GSB w jeden dzień 2017
Uchwała nr 694/138/17 w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2017 rok
Uchwała nr 695/140/17 w sprawie pozbawienia odcinka drogi powiatowej 2706S ul. Solnej w Cieszynie kategorii drogi powiatowej
Uchwała nr 696/140/17 w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest realizacja zadania:Remont zaplecza sanitarno-szatniowego na basenie przy PZS nr 2 w Pszczynie
Uchwala nr 697/140/17 w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2017 rok
Uchwała nr 698/141/17 w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych nowo wybudowaną drogę wewnętrzną ul. Rzemieślniczą w Goczałkowicach-Zdroju
Uchwała nr 699/141/17 w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pszczyński
Uchwała nr 700/141/17 w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pszczyński
Uchwała nr 701/141/17 w sprawie: współorganizacji XXI edycji Turnieju Koszykówki Ulicznej Henryk Kania Cup 2017
Uchwała nr 702/141/17 w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2017 rok
Uchwała nr 703/142/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2017 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy...
Uchwała nr 704/142/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie za I półrocze 2017 roku.
Uchwała nr 705/142/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2017 rok.
Uchwała nr 706/142/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2017 rok w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków oraz na poszczególne ...
Uchwała nr 707/142/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie powołania komisji stypendialnej opiniującej wnioski o przyznanie stypendium Starosty Pszczyńskiego.
Uchwała nr 708/142/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie upoważnienia nauczyciela do zastępowania dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli w przypadku nieobecności.
Uchwała nr 709/142/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pszczynie.
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2017-10-20 09:38:34 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-10-20 09:38:13 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-10-20 09:14:36 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-10-20 09:14:34 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-10-20 09:14:34 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-10-19 15:12:22 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-10-19 15:11:51 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-10-19 15:11:50 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-10-19 15:11:50 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-10-19 15:11:31 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-10-19 15:11:30 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-10-19 15:11:30 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-10-19 15:11:02 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-10-19 15:11:01 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-10-19 15:11:01 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-10-19 15:10:43 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-10-19 15:10:42 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-10-19 15:10:42 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-10-19 15:09:04 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-10-19 15:09:03 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-10-19 15:09:03 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-10-19 15:08:20 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-10-19 15:08:19 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-10-19 15:08:19 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-09-22 10:22:19 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2017-09-22 10:22:18 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2017-09-22 10:22:18 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2017-09-22 10:21:32 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2017-09-22 10:21:30 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2017-09-22 10:21:30 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2017-09-22 10:20:48 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2017-09-22 10:20:47 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2017-09-22 10:20:47 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2017-09-22 10:19:59 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2017-09-22 10:19:58 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2017-09-22 10:19:58 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2017-09-22 10:19:03 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2017-09-22 10:19:02 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2017-09-22 10:19:02 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2017-09-22 10:18:04 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2017-09-22 10:18:03 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2017-09-22 10:18:03 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2017-09-22 10:17:10 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2017-09-22 10:16:30 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2017-09-22 10:15:38 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2017-09-22 10:15:37 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2017-09-22 10:15:37 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2017-09-22 10:14:40 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2017-09-22 10:14:39 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2017-09-22 10:14:39 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2017-09-22 10:13:13 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2017-09-22 10:13:11 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2017-09-22 10:13:11 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2017-09-22 10:12:15 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2017-09-22 10:11:59 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2017-09-22 10:11:58 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2017-09-22 10:11:58 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2017-09-22 10:11:08 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2017-09-22 10:11:07 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2017-09-22 10:11:07 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2017-09-22 10:10:16 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2017-09-22 10:10:15 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2017-09-22 10:10:15 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2017-09-22 10:09:23 Katarzyna Mikołajec

Utworzenie

Liczba odwiedzin

1309

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2017-09-22 10:09:23

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2017-09-22 10:09:23

Osoba wprowadzająca informację

Katarzyna Mikołajec