Uchwały Zarządu Powiatu Pszczyńskiego za wrzesień 2017

Uchwała nr 710/143/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 5 września 2017r. w sprawie zaopiniowania projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Miedźna na lata 2017-2020, z perspektywą do roku 2023.
Uchwała nr 711/143/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 5 września 2017r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2017 rok.
Uchwała nr 712/144/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 12 września 2017r. w sprawie pozbawienia drogi nr 4417S Świętoszówka – Bielsko kategorii drogi powiatowej.
Uchwała nr 713/144/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 12 września 2017r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2017 rok.
Uchwała nr 714/145/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 18 września 2017r. w sprawie wydania opinii dla inwestycji drogowej.
Uchwała nr 715/145/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 18 września 2017r. w sprawie zmiany uchwały nr 284/71/04 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 2 czerwca 2004r. w sprawie określenia standardów zimowego utrzymania dróg powiatowych, ...
Uchwała nr 716/145/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 18 września 2017r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Bernadecie Sojka-Jany – dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie oraz Katarzynie Szczotka – zastępcy dyrektora ...
Uchwała nr 717/145/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 18 września 2017r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2017 rok.
Uchwała nr 718/146/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 27 września 2017r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie.
Uchwała nr 719/146/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 27 września 2017r. w sprawie zmiany uchwały nr 655/129/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 31 maja 2017r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej ul. Szkolnej w Bujakowie ...
Uchwała nr 720/146/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 27 września 2017r. w sprawie umowy najmu z Pszczyńskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku.
Uchwała nr 721/146/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 27 września 2017r. w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest realizacja zadania: „Dostawa ...
Uchwała nr 722/146/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 27 września 2017r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2017 rok.
Uchwała nr 723/146/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 27 września 2017r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2017 rok w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków oraz na poszczególne ...
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2017-10-20 09:36:22 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-10-20 09:36:06 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-10-20 09:18:38 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-10-20 09:18:37 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-10-20 09:18:37 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-10-20 09:18:09 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-10-20 09:18:08 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-10-20 09:18:08 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-10-20 09:17:50 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-10-20 09:17:49 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-10-20 09:17:49 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-10-20 09:16:51 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-10-20 09:16:50 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-10-20 09:16:50 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-10-20 09:16:27 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-10-20 09:16:26 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-10-20 09:16:26 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-10-20 09:16:02 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-10-20 09:16:00 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-10-20 09:16:00 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-10-19 15:21:59 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-10-19 15:21:38 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-10-19 15:21:16 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-10-19 15:21:15 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-10-19 15:21:15 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-10-19 15:20:38 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-10-19 15:20:23 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-10-19 15:20:22 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-10-19 15:20:22 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-10-19 15:19:38 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-10-19 15:19:37 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-10-19 15:19:37 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-10-19 15:18:53 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-10-19 15:17:35 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-10-19 15:17:34 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-10-19 15:17:34 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-10-19 15:16:33 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-10-19 15:16:22 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-10-19 15:15:56 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-10-19 15:15:55 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-10-19 15:15:55 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-10-19 15:15:36 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-10-19 15:15:35 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-10-19 15:15:35 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-10-19 15:15:17 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-10-19 15:15:16 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-10-19 15:15:16 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-10-19 15:14:59 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-10-19 15:14:58 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-10-19 15:14:58 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-10-19 14:55:21 Barbara Leśnik

Utworzenie

Liczba odwiedzin

1023

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2017-10-19 14:55:21

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2017-10-19 14:55:21

Osoba wprowadzająca informację

Barbara Leśnik