Uchwały Zarządu Powiatu Pszczyńskiego za październik 2017

Uchwała nr 724/147/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 3 października 2017r. w sprawie współorganizacji projektu muzycznego pod tytułem „Syncretick Projekt”.
Uchwała nr 725/147/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 3 października 2017r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2017 rok.
Uchwała nr 726/147/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 3 października 2017r. w sprawie zawarcia umowy pożyczki z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Pszczynie.
Uchwała nr 727/148/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 9 października 2017r. w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest realizacja ....
Uchwała nr 728/148/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 9 października 2017r. w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest realizacja ....
Uchwała nr 729/148/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 9 października 2017r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2017 rok.
Uchwała nr 730/149/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 16 października 2017r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie programu ochrony powietrza dla terenu województwa mającego na celu ...
Uchwała nr 731/149/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 16 października 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie ....
Uchwała nr 732/149/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 16 października 2017r. w sprawie upoważnienia nauczyciela do zastępowania dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pszczynie w przypadku nieobecności.
Uchwała nr 733/149/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 16 października 2017r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2017 rok.
Uchwała nr 734/150/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 25 października 2017r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w roku budżetowym 2017.
Uchwała nr 735/150/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 25 października 2017r. w sprawie przedłużenia umowy oraz nieopłatnego najmu pomieszczenia biurowego dla Terenowego Punktu Paszportowego w Pszczynie przy ul. 3 Maja 10.
Uchwała nr 736/150/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 25 października 2017r. w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Świadczenie usług pocztowych...
Uchwała nr 737/150/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 25 października 2017r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2017 rok.
Uchwała nr 738/150/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 25 października 2017r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2017 rok w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków oraz na poszczególne ....
Uchwała nr 739/151/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 31 października 2017r. w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pszczynie.
Uchwała nr 740/151/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 31 października 2017r. w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest realizacja ...
Uchwała nr 741/151/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 31 października 2017r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2017 rok.
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2017-12-22 09:33:31 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2017-12-22 09:33:19 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2017-12-22 09:33:16 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2017-12-22 09:32:56 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2017-12-22 09:32:52 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2017-12-22 09:32:48 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2017-12-22 09:32:43 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2017-12-22 09:32:38 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2017-12-22 09:32:34 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2017-12-22 09:32:26 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2017-12-22 09:32:23 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2017-12-22 09:32:19 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2017-12-22 09:30:41 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2017-12-22 09:30:38 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2017-12-22 09:30:35 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2017-12-22 09:30:30 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2017-12-22 09:30:26 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2017-12-22 09:30:22 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2017-12-22 09:30:18 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2017-12-22 09:30:14 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2017-12-22 09:29:50 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2017-12-22 09:29:28 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-22 09:28:40 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-22 09:28:18 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-22 09:27:58 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-22 09:24:46 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-22 09:24:31 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-22 09:24:30 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-22 09:24:30 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-22 09:24:18 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-22 09:24:17 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-22 09:24:17 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-22 09:20:24 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-22 09:20:08 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-22 09:20:07 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-22 09:20:07 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-22 09:19:52 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-22 09:19:51 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-22 09:19:51 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-22 09:19:31 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-22 09:19:30 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-22 09:19:30 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-22 09:19:11 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-22 09:19:09 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-22 09:19:09 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-22 09:18:52 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-22 09:18:51 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-22 09:18:51 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-22 09:18:36 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-22 09:18:35 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-22 09:18:35 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-22 09:18:15 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-22 09:17:44 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-22 09:17:43 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-22 09:17:43 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-22 09:17:18 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-22 09:17:17 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-22 09:17:17 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-22 09:14:50 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-22 09:14:31 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-22 09:14:30 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-22 09:14:30 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-22 09:14:07 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-22 09:14:06 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-22 09:14:05 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-22 08:46:24 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-22 08:46:06 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-22 08:46:05 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-22 08:46:05 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-22 08:45:48 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-22 08:45:24 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-22 08:45:23 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-22 08:45:23 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-22 08:45:02 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-22 08:44:44 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-22 08:44:43 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-22 08:44:43 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-22 08:43:52 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-22 08:43:51 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-22 08:43:51 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-22 08:43:34 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-22 08:43:32 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-22 08:43:32 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-22 08:43:09 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-22 08:43:08 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-22 08:43:08 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-22 08:42:48 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-22 08:42:47 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-22 08:42:47 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-22 08:42:31 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-22 08:42:30 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-22 08:42:30 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-22 08:42:12 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-22 08:41:52 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-22 08:41:50 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-22 08:41:50 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-22 08:41:35 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-22 08:41:34 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-22 08:41:34 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-22 08:41:16 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-22 08:40:53 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-22 08:40:15 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-22 08:40:14 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-22 08:40:14 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-22 08:39:59 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-22 08:39:58 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-22 08:39:58 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-11-23 10:52:37 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-11-23 10:51:59 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-11-23 10:50:35 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-11-23 10:48:21 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-11-23 10:48:05 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-11-23 10:47:46 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-11-23 10:47:24 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-11-23 10:47:23 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-11-23 10:47:23 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-11-23 10:47:03 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-11-23 10:47:00 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-11-23 10:47:00 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-11-23 10:46:42 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-11-23 10:46:41 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-11-23 10:46:41 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-11-23 10:46:25 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-11-23 10:46:24 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-11-23 10:46:24 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-11-23 10:46:09 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-11-23 10:46:08 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-11-23 10:46:08 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-11-23 10:45:48 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-11-23 10:45:47 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-11-23 10:45:47 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-11-23 10:45:30 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-11-23 10:45:29 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-11-23 10:45:29 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-11-23 10:45:15 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-11-23 10:45:14 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-11-23 10:45:14 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-11-23 10:44:58 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-11-23 10:44:57 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-11-23 10:44:57 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-11-23 10:44:41 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-11-23 10:44:40 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-11-23 10:44:40 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-11-23 10:44:21 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-11-23 10:43:56 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-11-23 10:43:36 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-11-23 10:43:35 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-11-23 10:43:35 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-11-23 10:43:20 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-11-23 10:43:19 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-11-23 10:43:19 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-11-23 10:43:00 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-11-23 10:42:59 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-11-23 10:42:59 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-11-23 10:42:45 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-11-23 10:42:44 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-11-23 10:42:44 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-11-23 10:42:31 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-11-23 10:42:29 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-11-23 10:42:29 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-11-23 10:39:43 Barbara Leśnik

Edycja

2017-11-23 10:39:35 Barbara Leśnik

Utworzenie

Liczba odwiedzin

818

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2017-11-23 10:39:35

Osoba wytwarzająca informację

Zarząd Powiatu

Czas publikacji

2017-11-23 10:39:35

Osoba wprowadzająca informację

Barbara Leśnik