Zawiadomienie z dnia 16 listopada 2017 r., znak DOOŚ-OAII.4200.36.2016.JSz.5 dot. zawiadomienia stron postępowania, że wniesione odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 30 czerwca 2016 r., znak WOOŚ.4200.1.2015.AM.48 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.:”Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła “Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła “Suchy Potok” w Bielsku-Białej” nie mogły być rozpatrzone w ustawowym terminie.

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2017-12-06 10:41:50 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-06 10:41:14 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-06 10:41:13 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-06 10:41:13 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-06 10:40:43 Barbara Leśnik

Utworzenie

Liczba odwiedzin

758

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2017-12-06 10:40:43

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2017-12-06 10:40:43

Osoba wprowadzająca informację

Barbara Leśnik