Zawiadomienie z dnia 14.12.2017r. znak RO-II.6341.95.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie obiektów budowlanych oraz robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Pszczynki polegających na ułożeniu kabla energetycznego ziemnego oświetlenia ulicznego oraz posadowieniu dziewięciu słupów oświetleniowych w ramach projektowanej sieci kablowej nN oświetlenia parkingu w Pszczynie przy ul. Żorskiej, na działkach 607/58, 125/37 i 1189/22.

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2017-12-14 13:47:58 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-14 13:47:31 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-14 13:47:30 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-14 13:47:30 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-14 13:47:17 Barbara Leśnik

Utworzenie

Liczba odwiedzin

749

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2017-12-14 13:47:17

Osoba wytwarzająca informację

Maria Adamczyk

Czas publikacji

2017-12-14 13:47:17

Osoba wprowadzająca informację

Barbara Leśnik