Uchwały Zarządu Powiatu Pszczyńskiego za listopad 2017

Uchwała nr 742/152/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 7 listopada 2017r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu ...
Uchwała nr 743/152/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 7 listopada 2017r. w sprawie współorganizacji programu „Starszy kolega, starsza koleżanka.
Uchwała nr 744/152/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 7 listopada 2017r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2017 rok.
Uchwała nr 745/153/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2018-2027.
Uchwała nr 746/153/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2017 rok.
Uchwała nr 747/153/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie zbycia akcji Powiatu Pszczyńskiego w spółce Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Żorach.
Uchwała nr 748/153/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 im. Generała Józefa Bema w Pszczynie do podpisania umowy z Zespołem Placówek ...
Uchwała nr 749/153/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Karola Miarki w Pszczynie do podpisania umowy z Zespołem Placówek Oświatowych ...
Uchwała nr 750/154/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 21 listopada 2017r. w sprawie współorganizacji wyjazdu Koła Gospodyń Wiejskich oraz Zespołu Ludowego Ćwikliczanie na XI Ogólnopolską Prezentację Stołów Bożonarodzeniowych ...
Uchwała nr 751/154/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 21 listopada 2017r. w sprawie współorganizacji nagrania płyty zespołu Folkowianie oraz uczniów Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Pszczynie.
Uchwała nr 752/154/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 21 listopada 2017r. w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Dostawa sprzętu komputerowego .....
Uchwała nr 753/154/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 21 listopada 2017r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2017 rok.
Uchwała nr 754/155/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie powierzenia realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminie Kobiór i Gminie Suszec .....
Uchwała nr 755/155/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie powierzenia realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminie Goczałkowice-Zdrój ...
Uchwała nr 756/155/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie współorganizacji Charytatywnego Koncertu Świątecznego w Domu Pomocy Społecznej w Pielgrzymowicach.
Uchwała nr 757/155/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pszczynie.
Uchwała nr 758/155/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie przedłużenia umowy najmu oraz utrzymania dotychczasowych stawek czynszu za wynajem pomieszczeń dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ...
Uchwała nr 759/155/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie wydania opinii dla inwestycji drogowej.
Uchwała nr 760/155/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli ...
Uchwala nr 761/155/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2017 rok.
Uchwała nr 762/155/17 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2017 rok w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków oraz na poszczególne ..
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2017-12-22 11:36:27 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-22 11:18:25 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-22 11:17:41 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-22 11:17:10 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-22 11:17:09 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-22 11:17:09 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-22 11:16:41 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-22 11:16:40 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-22 11:16:40 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-22 11:15:24 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-22 11:15:23 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-22 11:15:23 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-22 11:12:48 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-22 11:12:47 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-22 11:12:47 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-22 11:10:53 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-22 11:10:31 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-22 11:10:30 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-22 11:10:30 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-22 11:09:21 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-22 11:09:20 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-22 11:09:20 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-22 11:08:53 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-22 11:08:52 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-22 11:08:52 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-22 11:08:30 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-22 11:08:14 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-22 11:08:13 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-22 11:08:13 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-22 11:05:20 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-22 11:04:54 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-22 11:04:53 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-22 11:04:52 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-22 11:04:23 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-22 11:04:22 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-22 11:04:22 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-22 11:03:57 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-22 11:03:42 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-22 11:03:42 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-22 11:03:42 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-22 11:03:18 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-22 11:03:17 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-22 11:03:17 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-22 11:02:59 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-22 11:02:43 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-22 11:02:42 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-22 11:02:42 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-22 11:00:59 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-22 11:00:59 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-22 11:00:58 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-22 10:59:32 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-22 09:43:34 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-22 09:43:33 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-22 09:43:33 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-22 09:40:31 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-22 09:40:30 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-22 09:40:30 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-22 09:38:57 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-22 09:38:44 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-22 09:38:43 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-22 09:38:43 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-22 09:38:00 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-22 09:37:59 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-22 09:37:59 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-22 09:37:01 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-22 09:37:01 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-22 09:37:01 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-22 09:36:06 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-22 09:36:04 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-22 09:36:04 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-22 09:34:50 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-22 09:34:48 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-22 09:34:48 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-22 09:34:16 Barbara Leśnik

Utworzenie

Liczba odwiedzin

825

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2017-12-22 09:34:16

Osoba wytwarzająca informację

Zarząd Powiatu

Czas publikacji

2017-12-22 09:34:16

Osoba wprowadzająca informację

Barbara Leśnik