Uchwały Zarządu Powiatu Pszczyńskiego za styczeń 2018

Uchwała nr 775/160/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie zadań publicznych Powiatu Pszczyńskiego w 2018 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury ...
Uchwała nr 776/160/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie zadań publicznych Powiatu Pszczyńskiego w 2018 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury ...
Uchwała nr 777/160/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie zadań publicznych Powiatu Pszczyńskiego w 2018 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa.
Uchwała nr 778/160/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków oraz na poszczególne jednostki .....
Uchwała nr 779/161/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie wydania opinii dla inwestycji drogowej.
Uchwała nr 780/161/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Piotrowi Cyganowi – Dyrektorowi Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Karola Miarki w Pszczynie do samodzielnego ...
Uchwała nr 781/161/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Piotrowi Cyganowi – Dyrektorowi Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Karola Miarki w Pszczynie do samodzielnego ...
Uchwała nr 782/161/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie przyznania dotacji dla Stowarzyszenia Kobiórska Inicjatywa Kulturalna na realizację zadania publicznego powiatu pn. „Organizacja imprezy artystycznej ...
Uchwała nr 783/161/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie współorganizacji V edycji Konkursu Dziennikarskiego im. Agnieszki Wojtali.
Uchwała nr 784/161/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie współorganizacji XXXI edycji Międzynarodowego Studenckiego Festiwalu Folklorystycznego.
Uchwała nr 785/161/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok.
Uchwała nr 786/162/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pszczynie.
Uchwała nr 787/162/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pszczynie umowy dzierżawy sprzętu i wyposażenia medycznego oraz ...
Uchwała nr 788/162/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Teresie Wojtanowicz – dyrektorowi Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Pszczynie, ul. Poniatowskiego 2 ...
Uchwała nr 789/162/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Wojciechowi Strączkowi – dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli, ul. Poprzeczna 1a ...
Uchwała nr 790/162/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w roku budżetowym 2018.
Uchwała nr 791/162/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie współorganizacji imprez kulturalnych z Powiatowym Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie.
Uchwała nr 792/162/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok.
Uchwała nr 793/163/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wymiany międzynarodowej uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Pszczyński.
Uchwała nr 794/163/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie współorganizacji I Pszczyńskiego Festiwalu Nauki.
Uchwała nr 795/163/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie współorganizacji wyjazdów na Mistrzostwa Świata w Rzeźbie Lodowej oraz konkursy w Mikkeli i Pakruojo na Litwie.
Uchwała nr 796/163/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie współorganizacji plenerowych akcji poboru krwi zaplanowanych w 2018 roku.
Uchwała nr 797/163/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Bernadecie Sojka-Jany – dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie oraz Katarzynie Szczotka – zastępcy dyrektora ...
Uchwała nr 798/163/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest realizacja zadania: „Budowa Centrum...
Uchwała nr 799/163/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Utworzenie powiatowej bazy sieci ...
Uchwała nr 800/163/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok.
Uchwała nr 801/163/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej wydatków oraz na poszczególne ...
Uchwała nr 802/164/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad koordynacji w związku z umową dzierżawy zawartą w dniu 30 września 2010r. z Centrum Dializa sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu ...
Uchwała nr 803/164/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Pszczyńskiego w 2018 roku.
Uchwała nr 804/164/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie współfinansowania 7 edycji festiwalu Teatralna Maszyna Pszczyna.
Uchwała nr 805/164/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wydania opinii dla inwestycji drogowej.
Uchwała nr 806/164/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Maryli Cygan – dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pszczynie do reprezentowania interesów powiatu we wszystkich ....
Uchwała nr 807/164/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Iwonie Spora – dyrektorowi Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań” w Pszczynie do reprezentowania interesów powiatu ....
Uchwała nr 808/164/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok.
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2018-12-07 11:21:20 Barbara Leśnik

Edycja

2018-03-14 15:20:14 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-03-14 15:18:19 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-03-12 16:53:34 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-03-12 16:52:37 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-03-12 16:52:37 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-03-12 16:52:37 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-03-12 16:51:45 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-03-12 16:51:44 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-03-12 16:51:44 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-03-12 16:51:05 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-03-12 16:51:04 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-03-12 16:51:04 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-03-12 16:50:44 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-03-12 16:50:44 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-03-12 16:50:44 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-03-12 16:50:26 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-03-12 16:50:25 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-03-12 16:50:25 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-03-12 16:49:59 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-03-12 16:49:58 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-03-12 16:49:58 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-03-12 16:49:44 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-03-12 16:49:43 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-03-12 16:49:43 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-03-12 16:40:29 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-03-12 16:40:02 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-03-12 16:39:44 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-03-12 16:39:28 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-03-12 16:39:06 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-03-12 16:39:05 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-03-12 16:39:05 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-03-12 16:38:54 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-03-12 16:38:54 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-03-12 16:38:54 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-03-12 16:38:23 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-03-12 16:38:22 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-03-12 16:38:22 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-03-12 16:38:06 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-03-12 16:38:05 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-03-12 16:38:05 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-03-12 16:37:19 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-03-12 16:36:59 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-03-12 16:36:58 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-03-12 16:36:58 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-03-12 16:36:33 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-03-12 16:36:33 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-03-12 16:36:32 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-03-12 16:36:18 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-03-12 16:36:17 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-03-12 16:36:17 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-03-12 16:36:05 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-03-12 16:36:04 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-03-12 16:36:04 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-03-12 16:35:52 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-03-12 16:35:51 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-03-12 16:35:51 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-02-07 10:50:40 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-02-07 10:49:49 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-02-07 10:49:48 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-02-07 10:49:48 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-02-07 10:48:38 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2018-02-07 10:46:40 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-02-07 10:44:46 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-02-07 10:44:45 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-02-07 10:44:45 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-02-07 10:44:08 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2018-02-07 10:41:24 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-02-07 10:41:23 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-02-07 10:41:23 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-02-07 10:41:12 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2018-02-07 10:37:54 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-02-07 09:35:27 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-02-07 09:32:37 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-02-07 09:32:02 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-02-07 09:31:40 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-02-07 09:14:52 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-02-07 09:14:51 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-02-07 09:14:51 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-02-07 09:14:36 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-02-07 09:14:35 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-02-07 09:14:35 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-02-07 09:14:19 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-02-07 09:14:18 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-02-07 09:14:18 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-02-07 09:13:52 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-02-07 09:13:33 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-02-07 09:13:32 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-02-07 09:13:32 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-02-07 09:13:10 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-02-07 09:12:50 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-02-07 09:12:49 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-02-07 09:12:49 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-02-07 09:12:06 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-02-07 09:12:04 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-02-07 09:12:04 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-02-07 09:11:44 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-02-07 09:11:43 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-02-07 09:11:43 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-02-07 09:11:24 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-02-07 09:11:23 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-02-07 09:11:23 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-02-07 09:11:09 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-02-07 09:11:08 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-02-07 09:11:08 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-02-07 09:10:48 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-02-07 09:10:47 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-02-07 09:10:47 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-02-07 09:05:59 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-02-07 09:05:58 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-02-07 09:05:58 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-02-07 09:05:41 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-02-07 09:05:27 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-02-07 09:05:26 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-02-07 09:05:26 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-02-07 09:05:03 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-02-07 09:04:50 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-02-07 09:04:49 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-02-07 09:04:49 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-02-07 09:04:34 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-02-07 09:04:33 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-02-07 09:04:33 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-02-06 15:25:42 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-02-06 15:25:27 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-02-06 15:25:26 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-02-06 15:25:26 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-02-06 15:25:11 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-02-06 15:25:10 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-02-06 15:25:10 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-02-06 15:24:58 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-02-06 15:24:41 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-02-06 15:24:25 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-02-06 15:24:24 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-02-06 15:24:24 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-02-06 15:24:12 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-02-06 15:24:11 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-02-06 15:24:11 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-02-06 15:23:43 Barbara Leśnik

Utworzenie

Liczba odwiedzin

1062

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2018-02-06 15:23:43

Osoba wytwarzająca informację

Zarząd Powiatu

Czas publikacji

2018-02-06 15:23:43

Osoba wprowadzająca informację

Barbara Leśnik