Zgodnie z art. 401 ust.4 ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 z późn.zm.) proszę o zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu, na okres 14 dni ogłoszenia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych w Pszczynie przy ul. Tulipanów.

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2018-03-20 15:13:52 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-03-20 15:13:26 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-03-20 15:13:25 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-03-20 15:13:25 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-03-20 15:13:02 Barbara Leśnik

Utworzenie

Liczba odwiedzin

732

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2018-03-20 15:13:02

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2018-03-20 15:13:02

Osoba wprowadzająca informację

Barbara Leśnik