Uchwały Zarządu Powiatu Pszczyńskiego za kwiecień 2018

Uchwała nr 853/173/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 4 kwietnia 2018r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok.
Uchwała nr 854/174/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 10 kwietnia 2018r. w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych w roku budżetowym 2018.
Uchwała nr 855/174/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 10 kwietnia 2018r. w sprawie współorganizacji z Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie warsztatów językowych w Wiedniu.
Uchwała nr 856/174/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 10 kwietnia 2018r. w sprawie uchylenia uchwały nr 783/161/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 9 stycznia 2018r. w sprawie współorganizacji V edycji Konkursu Dziennikarskiego ...
Uchwała nr 857/174/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 10 kwietnia 2018r. w sprawie współfinansowania z grupą Terrabit wydania publikacji książkowej będącej zbiorem prac nagrodzonych w czterech edycjach Konkursu Dziennikarskiego ...
Uchwała nr 858/174/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 10 kwietnia 2018r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa ogólnego Panu Bronisławowi Gembalczykowi do występowania przed Sądami Powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz organami ...
Uchwała nr 859/174/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 10 kwietnia 2018r. w sprawie ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego ...
Uchwała nr 860/174/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 10 kwietnia 2018r. w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Modernizacja ewidencji gruntów ...
Uchwała nr 861/174/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 10 kwietnia 2018r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Pszczyńskiego na Zgromadzeniu Wspólników Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. w Woli.
Uchwała nr 862/174/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 10 kwietnia 2018r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok.
Uchwała nr 863/175/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 20 kwietnia 2018r. w sprawie współorganizacji z Wojskową Komendą Uzupełnień w Tychach Święta Wojska Polskiego.
Uchwała nr 864/175/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 20 kwietnia 2018r. w sprawie współorganizacji z Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Katowicach XXIII Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Myśliwskiej.
Uchwała nr 865/175/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 20 kwietnia 2018r. w sprawie współorganizacji z Polską Federacją Kynologiczną I Krajowej Wystawy Psów Rasowych w Wiśle Małej.
Uchwała nr 866/175/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 20 kwietnia 2018r. w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest realizacja zadania: „Remont 5 i 6 .....
Uchwała nr 867/175/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 20 kwietnia 2018r. w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest realizacja zadania: „Modernizacja .....
Uchwała nr 868/175/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 20 kwietnia 2018r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok.
Uchwała nr 869/176/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pszczyński.
Uchwała nr 870/176/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie współorganizacji z Powiatowym Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej XVIII Pszczyńskich Prezentacji Dziecięcych Zespołów Regionalnych Mały Brzym 2018.
Uchwała nr 871/176/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków oraz na poszczególne ...
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2018-06-22 09:54:30 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-06-22 09:54:14 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-06-22 09:54:14 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-06-22 09:54:14 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-06-22 09:53:56 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-06-22 09:53:55 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-06-22 09:53:55 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-06-22 09:53:36 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-06-22 09:53:35 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-06-22 09:53:35 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-05-14 13:28:43 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-14 13:28:42 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-05-14 13:28:42 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-05-14 13:28:05 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-14 13:27:23 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-14 13:27:21 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-05-14 13:27:21 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-05-14 13:27:02 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-14 13:25:26 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-14 13:25:25 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-05-14 13:25:25 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-05-14 13:24:54 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-14 13:24:53 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-05-14 13:24:53 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-05-14 13:24:27 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-14 13:24:26 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-05-14 13:24:26 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-05-14 13:24:09 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-14 13:24:08 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-05-14 13:24:08 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-05-14 13:23:50 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-14 13:23:49 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-05-14 13:23:49 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-05-14 13:23:30 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-05-14 13:23:30 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-14 13:23:30 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-05-14 13:23:09 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-14 13:22:54 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-05-14 13:22:54 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-14 13:22:54 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-05-14 13:21:57 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-14 13:21:38 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-14 13:21:37 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-05-14 13:21:37 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-05-14 13:21:21 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-14 13:21:06 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-05-14 13:21:06 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-14 13:21:06 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-05-14 13:20:49 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-14 13:20:34 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-14 13:20:33 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-05-14 13:20:33 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-05-14 13:19:59 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-14 13:19:31 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-14 13:19:30 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-05-14 13:19:30 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-05-14 13:19:14 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-14 13:19:13 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-05-14 13:19:13 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-05-14 13:18:55 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-14 13:18:54 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-05-14 13:18:54 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-05-14 13:18:30 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-05-14 13:18:29 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-05-14 13:18:29 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-05-14 13:00:32 Barbara Leśnik

Utworzenie

Liczba odwiedzin

659

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2018-05-14 13:00:32

Osoba wytwarzająca informację

Zarząd Powiatu

Czas publikacji

2018-05-14 13:00:32

Osoba wprowadzająca informację

Barbara Leśnik