Zawiadomienia Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach z dnia 25 maja 2018 r., znak GL.ZUZ.2.421.334.2018.MR/4315 o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód – dotyczy nieruchomości numer 2473/181 sąsiadującej z ciekiem Studzionka w m. Pawłowice, gm. Pawłowice, pow.pszczyński.

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2018-06-11 15:59:41 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-06-11 15:58:40 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-06-11 15:58:39 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-06-11 15:58:39 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-06-11 15:58:09 Barbara Leśnik

Utworzenie

Liczba odwiedzin

639

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2018-06-11 15:58:09

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2018-06-11 15:58:09

Osoba wprowadzająca informację

Barbara Leśnik