Uchwały Zarządu Powiatu Pszczyńskiego za maj 2018

Uchwała nr 872/177/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 8 maja 2018r. w sprawie upoważnienia kierownika PCPR w Pszczynie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie przygotowania i realizacji projektu „Usługi społeczne ...
Uchwala nr 873/177/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 8 maja 2018r. w sprawie współorganizacji z LOK Klubem Motorowym przy ZMGm. Pszczyna XXXV Samochodowego Rajdu Uśmiechu.
Uchwała nr 874/177/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 8 maja 2018r. w sprawie współorganizacji z 4 Harcerską Drużyną Wodną im. Jana z Kolna w Pszczynie Odrzańskiego Spływu Wiosennego 2018.
Uchwała nr 875/177/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 8 maja 2018r. w sprawie współorganizacji ze Śląsko-Małopolskim Komitetem Pomocy Dzieciom Polskim Archidiecezji Lwowskiej pobytu „Dzieci Lwowa” na koloniach letnich w Pszczynie.
Uchwala nr 876/177/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 8 maja 2018r. w sprawie zmiany uchwały nr 862/174/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 10 kwietnia 2018r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok.
Uchwała nr 877/177/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 8 maja 2018r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok.
Uchwała nr 878/177/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 16 maja 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2018-2027.
Uchwała nr 879/178/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 16 maja 2018r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego nieruchomości położonej w Pszczynie.
Uchwała nr 880/178/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 16 maja 4 kwietnia 2018r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych i szkół policealnych na ucznia za uzyskanie ....
Uchwała nr 881/178/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 16 maja 2018r. w sprawie współorganizacji ze Stowarzyszeniem Bankowa Street Live letniego festiwalu Bankowa Street Live 2018.
Uchwała nr 882/178/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 16 maja 2018r. w sprawie współorganizacji koncertu charytatywnego na rzecz Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie.
Uchwała nr 883/178/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 16 maja 2018r. w sprawie współorganizacji z chórem Semper Communio warsztatów muzycznych w Wiedniu.
Uchwała nr 884/178/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 22 maja 2018r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok.
Uchwała nr 885/179/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 22 maja 2018r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi powiatowej 2682S ul. Dworcowej w Wiśle kategorii drogi powiatowej celem zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych oraz wyłączenia ...
Uchwała nr 886/179/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 22 maja 2018r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pszczynie.
Uchwala nr 887/179/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 22 maja 2018r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok.
Uchwała nr 888/179/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 22 maja 2018r. w sprawie zawarcia umowy pożyczki z Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. w Woli.
Uchwała nr 889/180/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 30 maja 2018r. w sprawie pozbawienia kategorii odcinka drogi powiatowej 4105S, tj. ul. Zjednoczenia w Pawłowicach z równoczesnym zaliczeniem do kategorii drogi wojewódzkiej
Uchwała nr 890/180/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 30 maja 2018r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Uchwała nr 891/180/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 30 maja 2018r. w sprawie uchylenia uchwały nr 875/177/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 8 maja 2018r. w sprawie współorganizacji ze Śląsko – Małopolskim Komitetem Pomocy .....
Uchwała nr 892/180/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 30 maja 2018r. w sprawie współorganizacji z Parafią pw. Podwyższenia Krzyża św. i Matki Bożej Częstochowskiej w Pszczynie pobytu grupy dzieci i młodzieży z Ukrainy w Pszczynie
Uchwała nr 893/180/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 30 maja 2018r. w sprawie współorganizacji ze Szkołą Podstawową nr 1 w Pszczynie programu „Starszy kolega, starsza koleżanka
Uchwała nr 894/180/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 30 maja 2018r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Pszczyńskiego na Zgromadzeniu Wspólników Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. w Woli
Uchwała nr 895/180/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 30 maja 2018r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok
Uchwała nr 896/180/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 30 maja 2018r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków oraz na poszczególne jednostki ...
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2018-07-09 15:08:35 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2018-07-09 14:11:30 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2018-07-09 14:11:29 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2018-07-09 14:11:29 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2018-07-09 14:10:35 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2018-07-09 14:10:33 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2018-07-09 14:10:33 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2018-07-09 14:09:27 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2018-07-09 14:09:26 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2018-07-09 14:09:26 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2018-07-09 14:08:38 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2018-07-09 14:08:37 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2018-07-09 14:08:37 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2018-07-09 14:07:45 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2018-07-09 14:07:44 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2018-07-09 14:07:43 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2018-07-09 14:06:42 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2018-07-09 14:06:41 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2018-07-09 14:06:41 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2018-07-09 14:02:56 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2018-07-09 14:02:55 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2018-07-09 14:02:55 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2018-07-09 14:00:23 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2018-07-09 14:00:20 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2018-07-09 14:00:20 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2018-06-22 10:08:47 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-06-22 10:08:15 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-06-22 10:05:42 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-06-22 10:05:41 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-06-22 10:05:40 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-06-22 10:05:21 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-06-22 10:05:20 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-06-22 10:05:20 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-06-22 10:05:05 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-06-22 10:05:04 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-06-22 10:05:04 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-06-22 10:04:45 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-06-22 10:04:28 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-06-22 10:04:27 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-06-22 10:04:27 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-06-22 10:04:12 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-06-22 10:04:11 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-06-22 10:04:11 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-06-22 10:03:53 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-06-22 10:03:52 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-06-22 10:03:52 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-06-22 09:59:12 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-06-22 09:59:10 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-06-22 09:59:10 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-06-22 09:58:52 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-06-22 09:58:51 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-06-22 09:58:51 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-06-22 09:58:35 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-06-22 09:58:21 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-06-22 09:58:19 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-06-22 09:58:19 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-06-22 09:58:04 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-06-22 09:58:03 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-06-22 09:58:03 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-06-22 09:57:48 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-06-22 09:57:47 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-06-22 09:57:47 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-06-22 09:57:31 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-06-22 09:57:30 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-06-22 09:57:30 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-06-22 09:57:13 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-06-22 09:57:12 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-06-22 09:57:12 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-06-22 09:56:59 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-06-22 09:56:58 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-06-22 09:56:58 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-06-22 09:56:44 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-06-22 09:56:43 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-06-22 09:56:43 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-06-22 09:56:31 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-06-22 09:56:30 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-06-22 09:56:30 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-06-22 09:56:16 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-06-22 09:56:02 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-06-22 09:56:01 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-06-22 09:56:01 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-06-22 09:55:40 Barbara Leśnik

Edycja

2018-06-22 09:55:15 Barbara Leśnik

Utworzenie

Liczba odwiedzin

609

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2018-06-22 09:55:15

Osoba wytwarzająca informację

Zarząd Powiatu

Czas publikacji

2018-06-22 09:55:15

Osoba wprowadzająca informację

Barbara Leśnik