Uchwały Zarządu Powiatu Pszczyńskiego za czerwiec 2018

Uchwała nr 897/181/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 5 czerwca 2018r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Kobiór do kategorii dróg gminnych
Uchwała nr 898/181/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 5 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia upoważnienia Piotrowi Cyganowi – dyrektorowi Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Karola Miarki w Pszczynie do podejmowania wszelkich czynności z...
Uchwała nr 899/181/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 5 czerwca 2018r. w sprawie współorganizacji z Powiatowym Zespołem Szkół nr 1 w Pszczynie spotkania szkół kształcących w zawodzie mechanik motocyklowy objętych patronatem firmy YA...
Uchwała nr 900/181/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 5 czerwca 2018r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok
Uchwała nr 901/182/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie wydania opinii dla inwestycji drogowej
Uchwała nr 902/182/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie zaliczenia odcinków dróg na terenie Gminy Kobiór do kategorii dróg gminnych
Uchwała nr 903/182/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie współorganizacji z Kurkowym Bractwem Strzeleckim w Pszczynie święta brackiego połączonego z intronizacją Króla Kurkowego AD 2018
Uchwała nr 904/182/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest realizacja zadania: Wymiana źródła ....
Uchwała nr 905/182/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok
Uchwala nr 906/183/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie wydania opinii dla inwestycji drogowej
Uchwała nr 907/183/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia zgody na wycinkę drzew
Uchwała nr 908/183/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy ...
Uchwała nr 909/183/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie współfinansowania zakupu strojów dla Pszczyńskiej Grupy Motocyklowej
Uchwała nr 910/183/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Pszczyńskiego na Zgromadzeniu Wspólników Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. w Woli
Uchwała nr 911/183/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Pszczyńskiego na Zgromadzeniu Wspólników Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.
Uchwała nr 912/183/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok
Uchwała nr 913/183/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej ...
Uchwała nr 914/183/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia programu rozwoju szkolnictwa zawodowego
Uchwała nr 915/184/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie wnioskowania o zwołanie sesji Rady Powiatu Pszczyńskiego w trybie art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym
Uchwała nr 916/184/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na wypowiedzenie umowy najmu dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Uchwała nr 917/184/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Bernadecie Sojka-Jany – dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie oraz Katarzynie Szczotka – zastępcy dyrektora ...
Uchwała nr 918/184/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest realizacja zadania: „Modernizacja ...
Uchwała nr 919/184/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok
Uchwała nr 920/184/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie za 2017 rok
Uchwała nr 921/184/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie zmiany uchwały nr 523/104/16 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Powiecie...
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2018-12-07 11:23:23 Barbara Leśnik

Edycja

2018-07-09 15:37:04 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2018-07-09 15:37:03 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2018-07-09 15:37:03 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2018-07-09 15:34:08 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2018-07-09 15:34:07 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2018-07-09 15:34:07 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2018-07-09 15:07:28 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2018-07-09 15:06:57 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2018-07-09 15:06:10 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2018-07-09 15:05:32 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2018-07-09 15:04:40 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2018-07-09 15:04:39 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2018-07-09 15:04:39 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2018-07-09 15:04:01 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2018-07-09 15:04:00 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2018-07-09 15:03:59 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2018-07-09 15:03:22 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2018-07-09 15:03:21 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2018-07-09 15:03:20 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2018-07-09 15:02:43 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2018-07-09 15:02:42 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2018-07-09 15:02:42 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2018-07-09 15:01:53 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2018-07-09 15:01:52 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2018-07-09 15:01:52 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2018-07-09 15:00:56 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2018-07-09 15:00:55 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2018-07-09 15:00:55 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2018-07-09 14:59:36 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2018-07-09 14:59:34 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2018-07-09 14:59:34 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2018-07-09 14:58:47 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2018-07-09 14:58:46 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2018-07-09 14:58:46 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2018-07-09 14:57:58 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2018-07-09 14:57:57 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2018-07-09 14:57:57 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2018-07-09 14:51:50 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2018-07-09 14:51:49 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2018-07-09 14:51:49 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2018-07-09 14:51:27 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2018-07-09 14:51:26 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2018-07-09 14:51:26 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2018-07-09 14:51:01 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2018-07-09 14:51:00 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2018-07-09 14:51:00 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2018-07-09 14:50:36 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2018-07-09 14:50:34 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2018-07-09 14:50:34 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2018-07-09 14:50:09 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2018-07-09 14:50:08 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2018-07-09 14:50:08 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2018-07-09 14:49:42 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2018-07-09 14:49:41 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2018-07-09 14:49:41 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2018-07-09 14:49:18 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2018-07-09 14:49:17 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2018-07-09 14:49:17 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2018-07-09 14:48:53 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2018-07-09 14:48:52 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2018-07-09 14:48:52 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2018-07-09 14:48:26 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2018-07-09 14:48:25 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2018-07-09 14:48:25 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2018-07-09 14:48:04 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2018-07-09 14:48:03 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2018-07-09 14:48:03 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2018-07-09 14:43:37 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2018-07-09 14:43:36 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2018-07-09 14:43:36 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2018-07-09 14:42:51 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2018-07-09 14:42:44 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2018-07-09 14:42:44 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2018-07-09 14:41:47 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2018-07-09 14:41:46 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2018-07-09 14:41:46 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2018-07-09 14:39:48 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2018-07-09 14:39:47 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2018-07-09 14:39:47 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2018-07-09 14:39:15 Katarzyna Mikołajec

Usunięcie załącznika

2018-07-09 14:14:02 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2018-07-09 14:14:01 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2018-07-09 14:14:01 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2018-07-09 14:13:09 Katarzyna Mikołajec

Utworzenie

Liczba odwiedzin

824

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2018-07-09 14:13:08

Osoba wytwarzająca informację

Zarząd Powiatu

Czas publikacji

2018-07-09 14:13:09

Osoba wprowadzająca informację

Katarzyna Mikołajec