Publicznego Obwieszczenia Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach z dnia 31 lipca 2018 r., znak GL.ZUZ.2.421.73.2018.BD/5453 o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie do cieku Staromiejskiego, istniejącym wylotem zlokalizowanym na działce nr 1078/34 obręb Stara Wieś, gmina Pszczyna, wód opadowych lub roztopowych z dróg gminnych – ul. Paderewskiego i ul. Strzeleckiej.

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2018-08-10 10:01:08 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2018-08-10 10:00:19 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2018-08-10 10:00:17 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2018-08-10 10:00:17 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2018-08-10 09:59:49 Katarzyna Mikołajec

Utworzenie

Liczba odwiedzin

601

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2018-08-10 09:59:49

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2018-08-10 09:59:49

Osoba wprowadzająca informację

Katarzyna Mikołajec