Zawiadomienia Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach z dnia 13 sierpnia 2018 r., znak GL.ZUZ.2.421.514.2018.BD/5680 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na: 1) wykonanie urządzeń wodnych – dwóch wylotów kanalizacji deszczowej do rowu ziemnego, na działce o numerze geodezyjnym 387/100 i 417/106 obręb Goczałkowice, gmina Goczałkowice-Zdrój, powiat pszczyński, 2) usługi wodne – odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, pochodzących ze zlewni projektowanych dróg gminnych, miejsc postojowych, fragmentów chodników i ścieżek rowerowych oraz projektowanej zieleni w ramach inwestycji pn.: “Centrum przesiadkowe w Gminie Goczałkowice-Zdrój” do rowu ziemnego ...

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2018-08-20 10:33:16 Barbara Leśnik

Edycja

2018-08-20 10:32:34 Barbara Leśnik

Edycja

2018-08-20 10:30:40 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-08-20 10:30:07 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-08-20 10:30:06 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-08-20 10:30:06 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-08-20 10:29:22 Barbara Leśnik

Utworzenie

Liczba odwiedzin

682

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2018-08-20 10:29:22

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2018-08-20 10:29:22

Osoba wprowadzająca informację

Barbara Leśnik