Uchwały Zarządu Powiatu Pszczyńskiego za lipiec 2018

Uchwała nr 922/185/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 4 lipca 2018r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok.
Uchwała nr 923/185/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 4 lipca 2018r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków ...
Uchwała nr 924/186/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 10 lipca 2018r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka w Pszczynie do realizacji umowy nr OA-LO.3146.12.15.2018/AT ...
Uchwała nr 925/186/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 10 lipca 2018r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Maryli Cygan Dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pszczynie do reprezentowania interesów Powiatu we wszystkich ...
Uchwała nr 926/186/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 10 lipca 2018r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Iwonie Spora Dyrektorowi Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań” w Pszczynie do reprezentowania interesów Powiatu ...
Uchwała nr 927/186/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 10 lipca 2018r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy ....
Uchwała nr 928/186/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 10 lipca 2018r. w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem jest realizacja zadania: „Przebudowa ...
Uchwała nr 929/186/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 10 lipca 2018r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do złożenia wniosku o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu.
Uchwała nr 930/186/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 10 lipca 2018r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok.
Uchwała nr 931/187/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 17 lipca 2018r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie.
Uchwała nr 932/187/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 17 lipca 2018r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie do realizacji projektu w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu ...
Uchwała nr 933/187/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 17 lipca 2018r. w sprawie wysokości minimalnej stawki czynszu lokali użytkowych.
Uchwała nr 934/187/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 17 lipca 2018r. w sprawie przyznania dotacji w ramach konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do realizowanych zadań publicznych ...
Uchwała nr 935/187/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 17 lipca 2018r. w sprawie współorganizacji z Kurkowym Bractwem Strzeleckim w Pszczynie wyjazdu na XIX Europejskie Spotkania Strzelców Historycznych w Holandii.
Uchwała nr 936/187/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 17 lipca 2018r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok.
Uchwała nr 937/188/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 24 lipca 2018r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Grzegorzowi Nogłemu członkowi Zarządu Powiatu Pszczyńskiego do występowania przed Sądem Okręgowym w Katowicach ..
Uchwała nr 938/188/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 24 lipca 2018r. w sprawie wydania opinii dla inwestycji drogowej.
Uchwała nr 939/188/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 24 lipca 2018r. w sprawie wydania opinii dla inwestycji drogowej.
Uchwała nr 940/188/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 24 lipca 2018r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok.
Uchwała nr 941/189/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 31 lipca 2018r. w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Wojciechowi Strączkowi – Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli ...
Uchwała nr 942/189/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 31 lipca 2018r. w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Wznowienie punktów granicznych ...
Uchwała nr 943/189/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 31 lipca 2018r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok.
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2018-12-07 11:22:23 Barbara Leśnik

Edycja

2018-09-13 14:55:24 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-09-13 14:55:23 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-09-13 14:55:23 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-09-13 14:53:21 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-09-13 14:52:20 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-09-13 14:51:44 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-09-13 14:51:25 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-09-13 14:51:10 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-09-13 14:50:44 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-09-13 14:50:43 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-09-13 14:50:43 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-09-13 14:50:00 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-09-13 14:49:59 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-09-13 14:49:59 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-09-13 14:47:56 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-09-13 14:47:22 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-09-13 14:46:41 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-09-13 14:46:39 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-09-13 14:46:39 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-09-13 14:46:08 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-09-13 14:46:06 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-09-13 14:46:06 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-09-13 14:45:23 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-09-13 14:45:22 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-09-13 14:45:22 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-09-13 14:44:48 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-09-13 14:44:47 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-09-13 14:44:47 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-09-13 14:41:27 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-09-13 14:37:46 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-09-13 14:37:45 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-09-13 14:37:45 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-09-13 14:35:56 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-09-13 14:35:55 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-09-13 14:35:55 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-09-13 14:35:04 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-09-13 14:34:41 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-09-13 14:34:40 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-09-13 14:34:40 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-09-13 14:34:24 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-09-13 14:34:23 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-09-13 14:34:23 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-09-13 14:33:57 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-09-13 14:33:40 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-09-13 14:33:40 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-09-13 14:33:40 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-09-13 14:33:19 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-09-13 14:33:18 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-09-13 14:33:18 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-09-13 14:30:21 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-09-13 14:29:08 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-09-13 14:28:24 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-09-13 14:27:04 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-09-13 14:26:31 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-09-13 14:25:10 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-09-13 14:23:58 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-09-13 14:23:20 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-09-13 14:23:20 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-09-13 14:23:20 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-09-13 14:22:33 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-09-13 14:22:32 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-09-13 14:22:32 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-09-13 14:20:02 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-09-13 14:19:47 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-09-13 14:19:46 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-09-13 14:19:46 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-09-13 14:18:22 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-09-13 14:18:08 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-09-13 14:18:07 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-09-13 14:18:07 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-09-13 14:17:48 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-09-13 14:17:32 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-09-13 14:17:31 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-09-13 14:17:31 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-09-13 14:17:02 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-09-13 14:16:38 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-09-13 14:16:37 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-09-13 14:16:37 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-09-13 14:16:19 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-09-13 14:16:02 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-09-13 14:16:02 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-09-13 14:16:02 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-09-13 14:13:46 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-09-13 14:13:05 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-09-13 14:13:04 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-09-13 14:13:04 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-09-13 14:12:40 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-09-13 14:12:39 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-09-13 14:12:39 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-09-13 14:11:52 Barbara Leśnik

Utworzenie

Liczba odwiedzin

948

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2018-09-13 14:11:52

Osoba wytwarzająca informację

Zarząd Powiatu

Czas publikacji

2018-09-13 14:11:52

Osoba wprowadzająca informację

Barbara Leśnik