Uchwały Zarządu Powiatu Pszczyńskiego za sierpień 2018

Uchwała nr 944/190/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 7 sierpnia 2018r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Teresie Wojtanowicz dyrektorowi Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Pszczynie, ul. Poniatowskiego 2 ...
Uchwała nr 945/190/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 7 sierpnia 2018r. w sprawie współorganizacji z Muzeum Zamkowym w Pszczynie jubileuszowego festiwalu „XXXX Wieczorów u Telemannna".
Uchwała nr 946/190/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 7 sierpnia 2018r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok.
Uchwała nr 947/191/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 14 sierpnia 2018r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok.
Uchwała nr 948/192/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 21 sierpnia 2018r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pszczyński.
Uchwała nr 949/192/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 21 sierpnia 2018r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pszczyński.
Uchwała nr 950/192/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 21 sierpnia 2018r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok.
Uchwała nr 951/193/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie powołania komisji stypendialnej opiniującej wnioski o przyznanie stypendium Starosty Pszczyńskiego.
Uchwała nr 952/193/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie upoważnienia nauczyciela do zastępowania dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli w przypadku nieobecności.
Uchwała nr 953/193/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie umowy najmu z firmą IVORY VENDING S.C. Dorota Kątna-Owsiany, Bogdan Potrzeba.
Uchwała nr 954/193/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie umowy najmu z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Katowicach (40-036), ul. Wita Stwosza 2 na okres od 1 września do 31 grudnia 2018 roku.
Uchwała nr 955/193/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest realizacja zadania: „Dostosowanie .....
Uchwała nr 956/193/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Pszczyńskiego na Zgromadzeniu Wspólników Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. w Woli.
Uchwała nr 957/193/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2018 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy ...
Uchwała nr 958/193/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie za I półrocze 2018 roku.
Uchwała nr 959/193/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok.
Uchwała nr 960/193/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały nr 946/190/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 7 sierpnia 2018r.
Uchwała nr 961/193/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków ...
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2018-12-07 11:22:41 Barbara Leśnik

Edycja

2018-10-26 12:14:25 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-10-26 12:14:05 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-10-26 12:14:04 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-10-26 12:14:04 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-10-26 12:13:41 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-10-26 12:13:40 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-10-26 12:13:40 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-10-26 12:12:04 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-10-26 12:12:03 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-10-26 12:12:03 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-10-26 12:11:43 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-10-26 12:11:43 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-10-26 12:11:43 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-10-26 12:11:12 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-10-26 12:07:29 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-10-26 12:07:02 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-10-26 12:07:01 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-10-26 12:07:01 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-10-26 12:06:38 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-10-26 12:06:37 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-10-26 12:06:37 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-10-26 12:06:19 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-10-26 12:05:55 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-10-26 12:05:54 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-10-26 12:05:54 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-10-26 12:05:10 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-10-26 12:05:09 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-10-26 12:05:08 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-10-26 12:04:40 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-10-26 12:04:39 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-10-26 12:04:39 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-10-26 12:03:23 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-10-26 12:03:22 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-10-26 12:03:22 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-10-26 12:03:00 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-10-26 12:02:59 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-10-26 12:02:59 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-09-13 15:22:56 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-09-13 15:22:54 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-09-13 15:21:56 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2018-09-13 15:07:30 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-09-13 15:07:29 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-09-13 15:07:29 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-09-13 15:07:09 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-09-13 15:07:08 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-09-13 15:07:08 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-09-13 15:06:53 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-09-13 15:06:52 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-09-13 15:06:52 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-09-13 15:05:42 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-09-13 15:05:41 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-09-13 15:05:41 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-09-13 15:03:08 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-09-13 14:59:55 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-09-13 14:59:29 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-09-13 14:59:29 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-09-13 14:59:29 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-09-13 14:59:11 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-09-13 14:59:10 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-09-13 14:59:10 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-09-13 14:58:52 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-09-13 14:58:26 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-09-13 14:58:25 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-09-13 14:58:25 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-09-13 14:58:08 Barbara Leśnik

Utworzenie

Liczba odwiedzin

773

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2018-09-13 14:58:08

Osoba wytwarzająca informację

Zarząd Powiatu

Czas publikacji

2018-09-13 14:58:08

Osoba wprowadzająca informację

Barbara Leśnik