Zawiadomienia Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach z dnia 3 października 2018 r., znak GL.ZUZ.2.421.409B.2018.MŁ/7477 o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w ramach zadania pn.:”Przebudowa mostu nad rzeką Pszczynką w ciągu ul. Zwycięstwa w Krzyżowicach wraz z przebudową układu drogowego w rejonie skrzyżowania ul. Zwycięstwa z ul. Śląską” w zakresie budowy urządzeń wodnych (wyloty WY1, WY2 i WY3), przebudowy urządzeń wodnych (dwóch rowów przydrożnych i rowu melioracji szczegółowej R-5) połozonych na działkach ewidencyjnych 764/89, 1047/72, 525/158 w obrębie Krzyżowice, gmina Pawłowice w powiecie pszczyńskim oraz o wygaszenie decyzji Starosty Wodzisławskiego ....

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2018-10-10 13:22:42 Barbara Leśnik

Edycja

2018-10-10 13:21:42 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-10-10 13:21:25 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-10-10 13:21:24 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-10-10 13:21:24 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-10-10 13:21:10 Barbara Leśnik

Utworzenie

Liczba odwiedzin

699

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2018-10-10 13:21:10

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2018-10-10 13:21:10

Osoba wprowadzająca informację

Barbara Leśnik