Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach z dnia 5 października 2018 r., znak GL.ZUZ.2.421.195.2018.BD/7545 o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla zadania inwestycyjnego pn. “Budowa chodnika w ciągu ul. Jana Pawła II w Kobielicach od ul. Pańskiej do posesji nr 67”.

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2018-10-17 11:27:30 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-10-17 11:27:02 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-10-17 11:27:01 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-10-17 11:27:01 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-10-17 11:26:24 Barbara Leśnik

Utworzenie

Liczba odwiedzin

599

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2018-10-17 11:26:23

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2018-10-17 11:26:24

Osoba wprowadzająca informację

Barbara Leśnik