Uchwały Zarządu Powiatu Pszczyńskiego za wrzesień 2018

Uchwała nr 962/194/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 4 września 2018r. w sprawie pozbawienia odcinków dróg powiatowych nr 1824K, tj. ul. Kleparz i nr 1825K, tj. ul. Wyspiańskiego w Kętach kategorii drogi powiatowej celem zaliczenia ...
Uchwała nr 963/194/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 4 września 2018r. w sprawie zawarcia umowy nabycia udziałów w spółce Centrum Przedsiębiorczości CP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Woli.
Uchwała nr 964/194/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 4 września 2018r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok.
Uchwała nr 965/194/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 4 września 2018r. w sprawie zmiany uchwały nr 888/179/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 22.05.2018r.
Uchwała nr 966/195/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 11 września 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania Powiatu Pszczyńskiego z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Osób ...
Uchwała nr 967/195/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 11 września 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania Powiatu Pszczyńskiego z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci ...
Uchwała nr 968/195/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 11 września 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na prowadzenie zadania Powiatu Pszczyńskiego z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy ...
Uchwała nr 969/195/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 11 września 2018r. w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego ...
Uchwała nr 970/195/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 11 września 2018r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej oraz wyłączenia z użytkowania odcinka o długości 668 m drogi powiatowej 4154S, tj. ul. Na Grabówki w Suszcu.
Uchwała nr 971/195/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 11 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia pomieszczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pszczynie.
Uchwała nr 972/195/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 11 września 2018r. w sprawie udzielenia upoważnienia do złożenia oświadczenia o objęciu nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Centrum Przedsiębiorczości ....
Uchwała nr 973/195/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 11 września 2018r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok.
Uchwała nr 974/196/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 18 września 2018r. w sprawie umowy najmu z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką im. Józefa Lompy w Katowicach.
Uchwała nr 975/196/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 18 września 2018r. w sprawie umowy najmu ze Stowarzyszeniem Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Uchwała nr 976/196/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 18 września 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego na rzecz mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego na rok 2018...
Uchwała nr 977/196/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 18 września 2018r. w sprawie współorganizacji z Ochotniczą Strażą Pożarną w Jankowicach obchodów 160-lecia istnienia OSP.
Uchwała nr 978/196/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 18 września 2018r. w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest udzielenie i obsługa ...
Uchwała nr 979/196/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 18 września 2018r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok.
Uchwała nr 980/197/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 25 września 2018r. w sprawie wystąpienia do Narodowego Funduszu Zdrowia z wnioskiem o ogłoszenie konkursu ofert bądź rokowań na prowadzenie poradni specjalistycznych przez Szpital .....
Uchwała nr 981/197/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 25 września 2018r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Renacie Dyrdzie – dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie do podejmowania wszelkich czynności związanych...
Uchwała nr 982/197/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 25 września. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pszczynie.
Uchwała nr 983/197/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 25 września 2018r. w sprawie współorganizacji z Zespołem Ludowym Ćwikliczanie przejazdu do Polanicy Zdroju na Festiwal Spółdzielczych Zespołów Artystycznych „Tęcza Polska.
Uchwała nr 984/197/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 25 września 2018r. w sprawie współorganizacji z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach zakupu nowych instrumentów muzycznych dla Orkiestry KWP.
Uchwała nr 985/197/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 25 września 2018r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok.
Uchwała nr 986/197/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 25 września 2018r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Pszczyńskiego na Zgromadzeniu Wspólników Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. w Woli.
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2018-12-07 11:22:50 Barbara Leśnik

Edycja

2018-10-26 12:40:44 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2018-10-26 12:40:40 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2018-10-26 12:40:36 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2018-10-26 12:40:03 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-10-26 12:40:02 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-10-26 12:40:02 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-10-26 12:39:46 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-10-26 12:39:30 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-10-26 12:39:29 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-10-26 12:39:29 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-10-26 12:38:54 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-10-26 12:38:54 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-10-26 12:38:54 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-10-26 12:38:31 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-10-26 12:38:31 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-10-26 12:38:31 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-10-26 12:38:10 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-10-26 12:38:09 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-10-26 12:38:09 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-10-26 12:37:52 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-10-26 12:37:51 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-10-26 12:37:51 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-10-26 12:37:28 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-10-26 12:37:27 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-10-26 12:37:27 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-10-26 12:37:02 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-10-26 12:37:01 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-10-26 12:37:01 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-10-26 12:36:42 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-10-26 12:36:41 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-10-26 12:36:41 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-10-26 12:35:41 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-10-26 12:35:24 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-10-26 12:35:24 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-10-26 12:35:24 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-10-26 12:34:26 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-10-26 12:34:24 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-10-26 12:34:24 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-10-26 12:33:55 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-10-26 12:33:29 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-10-26 12:33:28 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-10-26 12:33:28 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-10-26 12:32:49 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2018-10-26 12:32:31 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-10-26 12:32:30 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-10-26 12:32:30 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-10-26 12:32:05 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-10-26 12:32:04 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-10-26 12:32:04 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-10-26 12:31:08 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-10-26 12:31:08 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-10-26 12:31:02 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-10-26 12:31:02 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-10-26 12:31:02 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-10-26 12:30:19 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-10-26 12:30:19 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-10-26 12:30:19 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-10-26 12:29:48 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-10-26 12:29:47 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-10-26 12:29:47 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-10-26 12:29:22 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-10-26 12:28:58 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-10-26 12:28:57 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-10-26 12:28:57 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-10-26 12:27:07 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-10-26 12:27:06 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-10-26 12:27:06 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-10-26 12:26:33 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-10-26 12:26:32 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-10-26 12:26:32 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-10-26 12:26:04 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-10-26 12:25:48 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-10-26 12:25:47 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-10-26 12:25:47 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-10-26 12:25:27 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-10-26 12:25:12 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-10-26 12:25:11 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-10-26 12:25:11 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-10-26 12:24:02 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-10-26 12:23:46 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-10-26 12:23:45 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-10-26 12:23:45 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-10-26 12:23:26 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-10-26 12:23:10 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-10-26 12:23:09 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-10-26 12:23:09 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-10-26 12:17:36 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-10-26 12:17:35 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-10-26 12:17:35 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-10-26 12:17:05 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-10-26 12:17:04 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-10-26 12:17:04 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-10-26 12:16:40 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-10-26 12:16:40 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-10-26 12:16:40 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-10-26 12:16:24 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-10-26 12:15:49 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-10-26 12:15:48 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-10-26 12:15:48 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-10-26 12:15:07 Barbara Leśnik

Utworzenie

Liczba odwiedzin

658

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2018-10-26 12:15:07

Osoba wytwarzająca informację

Zarząd Powiatu

Czas publikacji

2018-10-26 12:15:07

Osoba wprowadzająca informację

Barbara Leśnik