Uchwały Zarządu Powiatu Pszczyńskiego za październik 2018

Uchwała nr 987/198/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 3 października 2018r. w sprawie zaliczenia fragmentów dróg na terenie Gminy Kobiór do kategorii dróg gminnych.
Uchwała nr 988/198/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 3 października 2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego ...
Uchwała nr 989/198/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 3 października 2018r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok.
Uchwała nr 990/199/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 10 października 2018r. w sprawie powierzenia realizacji zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego oraz przyznania środków finansowych na ich realizację na rok 2018r.
Uchwała nr 991/199/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 10 października 2018r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Bernadecie Sojka-Jany – dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie oraz Katarzynie Szczotka – zastępcy dyrektora .....
Uchwała nr 992/199/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 10 października 2018r. w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest realizacja zadania: „Wymiana .....
Uchwała nr 993/199/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 10 października 2018r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok.
Uchwała nr 994/199/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 10 października 2018r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków ...
Uchwała nr 995/200/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 16 października 2018r. w sprawie odwołania i rozwiązania stosunku pracy p.o. Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie.
Uchwała nr 996/200/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 16 października 2018r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Zarządu Powiatu Pszczyńskiego w sprawach związanych z przygotowaniem projektu budowy ciągu ...
Uchwała nr 997/200/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 16 października 2018r. w sprawie przyznania dotacji dla Uczniowskiego Klubu Sportowego AVATAR na realizację zadania publicznego powiatu pn. „Udział Uczniowskiego Klubu Sportowego ...
Uchwała nr 998/200/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 16 października 2018r. w sprawie przyznania dotacji dla Fundacji Pszczyńska Akademia Tenisowa na realizację zadania pn. „Turniej Seniorzy ....
Uchwała nr 999/200/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 16 października 2018r. w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest realizacja ...
Uchwała nr 1000/200/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 16 października 2018r. w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 138 g-o, którego przedmiotem jest „Świadczenie usług pocztowych ....
Uchwała nr 1001/200/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 16 października 2018r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok.
Uchwała nr 1002/201/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 23 października 2018r. w sprawie zatwierdzenia „Planu wspomagania szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Pszczyński ...
Uchwała nr 1003/201/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 23 października 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej ...
Uchwała nr 1004/201/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 23 października 2018r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok.
Uchwała nr 1005/202/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 29 października 2018r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok.
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2018-12-07 11:23:13 Barbara Leśnik

Edycja

2018-11-16 12:18:58 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-11-16 12:18:57 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-11-16 12:18:57 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-11-16 12:18:37 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-11-16 12:18:36 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-11-16 12:18:36 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-11-16 12:17:48 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-11-16 12:17:32 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-11-16 12:17:31 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-11-16 12:17:31 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-11-16 12:16:52 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-11-16 12:16:51 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-11-16 12:16:51 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-11-16 12:16:24 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-11-16 12:16:24 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-11-16 12:16:24 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-11-16 12:16:04 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-11-16 12:16:03 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-11-16 12:16:03 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-11-16 12:15:28 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-11-16 12:15:00 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-11-16 12:14:59 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-11-16 12:14:59 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-11-16 12:14:33 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-11-16 12:14:06 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-11-16 12:14:05 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-11-16 12:14:05 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-11-16 12:12:01 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-11-16 12:11:44 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-11-16 12:11:44 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-11-16 12:11:43 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-11-16 12:11:25 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-11-16 12:11:05 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-11-16 12:11:04 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-11-16 12:11:04 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-11-16 12:10:43 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-11-16 12:10:42 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-11-16 12:10:42 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-11-16 12:10:17 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-11-16 12:09:58 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-11-16 12:09:58 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-11-16 12:09:58 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-11-16 12:09:38 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-11-16 12:09:37 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-11-16 12:09:37 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-11-16 12:08:28 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-11-16 12:08:13 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-11-16 12:08:12 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-11-16 12:08:12 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-11-16 12:07:55 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-11-16 12:07:39 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-11-16 12:07:38 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-11-16 12:07:38 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-11-16 12:07:12 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-11-16 12:07:11 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-11-16 12:07:11 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-10-29 10:55:55 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-10-29 10:55:54 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-10-29 10:55:54 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-10-29 10:55:42 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2018-10-26 12:43:13 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-10-26 12:42:41 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-10-26 12:42:41 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-10-26 12:42:41 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-10-26 12:42:24 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-10-26 12:42:05 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-10-26 12:42:04 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-10-26 12:42:04 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-10-26 12:41:43 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-10-26 12:41:42 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-10-26 12:41:42 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-10-26 12:41:16 Barbara Leśnik

Utworzenie

Liczba odwiedzin

650

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2018-10-26 12:41:16

Osoba wytwarzająca informację

Zarząd Powiatu

Czas publikacji

2018-10-26 12:41:16

Osoba wprowadzająca informację

Barbara Leśnik