Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach z dnia 25 października 2018 r., znak GL.RUZ.421.253.2018.BS o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 13 kwietnia 2018r. znak GL.RUZ.421.71.2018.KM w sprawie udzielenia Powiatowi Pszczyńskiemu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – pomostu pływającego w rejonie zapory bocznej Zbiornika Goczałkowice przy ujściu cieku wodnego Bajerka, w gminie Goczałkowice-Zdrój, w ramach zadania: Trasa rowerowa wzdłuż jeziora Goczałkowickiego, część 2, tj. od końca zapory głównej Jeziora Goczałkowickiego ...

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2018-10-30 14:35:45 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-10-30 14:35:14 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-10-30 14:35:13 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-10-30 14:35:13 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-10-30 14:34:08 Barbara Leśnik

Edycja

2018-10-30 14:33:31 Barbara Leśnik

Utworzenie

Liczba odwiedzin

611

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2018-10-30 14:33:31

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2018-10-30 14:33:31

Osoba wprowadzająca informację

Barbara Leśnik