Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego, znak GL.ZUZ.2.421.656.2018.AB/8894 w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – studni P-2 oraz na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, studniami głębinowymi P-2 i S-3, wchodzącymi w skład ujęcia w Warszowicach.

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2018-11-26 12:36:46 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-11-26 12:36:45 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-11-26 12:36:45 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-11-26 12:36:18 Barbara Leśnik

Utworzenie

Liczba odwiedzin

624

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2018-11-26 12:36:18

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2018-11-26 12:36:18

Osoba wprowadzająca informację

Barbara Leśnik