Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 23 listopada 2018 r., znak GL.ZUZ.1.421.452.2018.AD o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Pawłowice działającej przez Pełnomocnika w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód, tj. do rzeki Bzianka w Pielgrzymowicach w związku z planowaną inwestycją pn.: “Przebudowa ulicy Wiśniowej i Widokowej w Pielgrzymowicach”.

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2018-12-04 09:08:20 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-12-04 09:08:19 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-12-04 09:08:19 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-12-04 09:07:53 Barbara Leśnik

Utworzenie

Liczba odwiedzin

549

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2018-12-04 09:07:53

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2018-12-04 09:07:53

Osoba wprowadzająca informację

Barbara Leśnik