Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zamówienia: Prowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - poprzez zajęcia ze specjalistami oraz udzielanie dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w celu realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pszczynie. Etap III. prowadzonym w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych ...

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zamówienia: Prowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - poprzez  zajęcia ze specjalistami oraz udzielanie dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w celu realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pszczynie. Etap III. prowadzonym w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz.U.2018.1986 t.j. z dnia 2018.10.16.) zamieszczono na stronie internetowej www.przetargi.powiat.pszczyna.pl

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2018-12-04 15:09:20 Barbara Leśnik

Edycja

2018-12-04 15:08:26 Barbara Leśnik

Edycja

2018-12-04 15:07:30 Barbara Leśnik

Utworzenie

Liczba odwiedzin

563

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2018-12-04 00:00:00

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2018-12-04 15:07:30

Osoba wprowadzająca informację

Barbara Leśnik