Uchwały Zarządu Powiatu Pszczyńskiego za listopad 2018

Uchwała nr 1006/203/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 5 listopada 2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie.
Uchwała nr 1007/203/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 5 listopada 2018r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
Uchwała nr 1008/203/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 5 listopada 2018r. w sprawie współorganizacji ze Szkołą Podstawową w Kobielicach Gminnego Konkursu Piosenki Religijnej.
Uchwała nr 1009/203/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 5 listopada 2018r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok.
Uchwała nr 1010/204/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 14 listopada 2018r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2019 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2019-2027.
Uchwała nr 1011/204/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 14 listopada 2018r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok.
Uchwała nr 1012/204/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 14 listopada 2018r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przekazania do korzystania – użyczenia radnym Rady Powiatu Pszczyńskiego służbowych tabletów”.
Uchwała nr 1013/204/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 14 listopada 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie.
Uchwała nr 1014/204/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 14 listopada 2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu ...
Uchwała nr 1015/204/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 14 listopada 2018r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Pszczyńskiego na Zgromadzeniu Wspólników Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. w Woli.
Uchwała nr 1/1/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 20 listopada 2018r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok.
Uchwała nr 2/2/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 27 listopada 2018r. w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest realizacja zadania: Wykonanie ...
Uchwała nr 3/2/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 27 listopada 2018r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok.
Uchwała nr 4/2/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 27 listopada 2018r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków ...
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2018-12-17 11:34:37 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-12-17 11:34:17 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-12-17 11:34:16 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-12-17 11:34:16 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-12-17 11:33:59 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-12-17 11:33:58 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-12-17 11:33:58 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-12-17 11:33:35 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-12-17 11:33:05 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-12-17 11:33:04 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-12-17 11:33:04 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-12-17 11:32:45 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-12-17 11:32:20 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-12-17 11:32:19 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-12-17 11:32:19 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-12-07 11:28:29 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-12-07 11:28:13 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-12-07 11:28:12 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-12-07 11:28:12 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-12-07 11:27:59 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-12-07 11:27:41 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-12-07 11:27:41 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-12-07 11:27:41 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-12-07 11:27:08 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-12-07 11:27:07 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-12-07 11:27:07 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-12-07 11:26:51 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-12-07 11:26:50 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-12-07 11:26:50 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-12-07 11:26:34 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-12-07 11:26:33 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-12-07 11:26:33 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-12-07 11:26:03 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-12-07 11:26:03 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-12-07 11:26:03 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-12-07 11:25:25 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-12-07 11:25:24 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-12-07 11:25:24 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-12-07 11:25:09 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-12-07 11:25:08 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-12-07 11:25:08 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-12-07 11:24:54 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-12-07 11:24:51 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-12-07 11:24:51 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-12-07 11:24:18 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-12-07 11:24:16 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-12-07 11:24:16 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-12-07 11:20:32 Barbara Leśnik

Edycja

2018-12-07 11:20:25 Barbara Leśnik

Utworzenie

Liczba odwiedzin

585

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2018-12-07 11:20:25

Osoba wytwarzająca informację

Zarząd Powiatu

Czas publikacji

2018-12-07 11:20:25

Osoba wprowadzająca informację

Barbara Leśnik