Uchwały Zarządu Powiatu Pszczyńskiego za grudzień 2018

Uchwała nr 5/3/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 4 grudnia 2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej złożone oferty na realizację zadania Powiatu Pszczyńskiego z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie Domu Pomocy ....
Uchwała nr 6/3/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 4 grudnia 2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej złożone oferty na realizację zadania Powiatu Pszczyńskiego z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie Domu Pomocy ....
Uchwała nr 7/3/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 4 grudnia 2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej złożone oferty na realizację zadania Powiatu Pszczyńskiego z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie ...
Uchwała nr 8/3/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 4 grudnia 2018r. w sprawie współorganizacji z Domem Pomocy Społecznej w Pielgrzymowicach Charytatywnego Koncertu Świątecznego.
Uchwała nr 9/3/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 4 grudnia 2018r. w sprawie współorganizacji Szlachetnej Paczki 2018.
Uchwała nr 10/3/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 4 grudnia 2018r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok.
Uchwała nr 11/3/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 4 grudnia 2018r. w sprawie zawarcia umowy pożyczki z Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. w Woli.
Uchwała nr 12/5/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia przez Zarząd Powiatu Pszczyńskiego oraz przedstawienia Radzie Powiatu Pszczyńskiego „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu ...
Uchwała nr 13/5/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie przedłużenia umowy najmu oraz utrzymania dotychczasowych stawek czynszu za wynajem pomieszczeń dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ...
Uchwała nr 14/5/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie powierzenia realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Gminie Kobiór i Gminie Suszec ...
Uchwała nr 15/5/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie powierzenia realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminie Miedźna i Gminie Goczałkowice...
Uchwała nr 16/5/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok.
Uchwała nr 17/5/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków oraz na poszczególne jednostki ...
Uchwała nr 18/6/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania Powiatu Pszczyńskiego z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie ....
Uchwała nr 19/6/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania Powiatu Pszczyńskiego z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży ...
Uchwała nr 20/6/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania Powiatu Pszczyńskiego z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 40 osób ...
Uchwała nr 21/6/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie.
Uchwała nr 22/6/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Teresie Wojtanowicz – dyrektorowi Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Pszczynie, ul. Poniatowskiego 2 ...
Uchwała nr 23/6/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Teresie Wojtanowicz – dyrektorowi Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Pszczynie, ul. Poniatowskiego 2 ...
Uchwała nr 24/6/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie umorzenia należności Powiatu Pszczyńskiego.
Uchwała nr 25/6/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie umorzenia należności Powiatu Pszczyńskiego.
Uchwała nr 26/6/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok.
Uchwała nr 27/6/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie wynajmu pomieszczenia dla Agencji Ubezpieczeniowej Szuster Katarzyna 43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 10.
Uchwała nr 28/7/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie wydania opinii dla inwestycji drogowej.
Uchwała nr 29/7/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie umowy najmu z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Katowicach (40-036), ul. Wita Stwosza 2 na okres od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.
Uchwała nr 30/7/18 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok.
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2019-01-29 11:59:41 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-29 11:48:16 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-29 11:48:15 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-01-29 11:48:15 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-01-29 11:47:57 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-29 11:47:56 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-01-29 11:47:56 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-01-29 11:47:38 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-29 11:47:37 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-01-29 11:47:37 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-01-29 11:47:15 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-29 11:47:14 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-01-29 11:47:14 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-01-29 11:46:54 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-29 11:46:53 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-01-29 11:46:53 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-01-29 11:46:33 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-29 11:46:31 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-01-29 11:46:31 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-01-29 11:46:08 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-29 11:46:07 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-01-29 11:46:07 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-01-29 11:45:26 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-29 11:45:06 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-29 11:45:05 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-01-29 11:45:05 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-01-29 11:43:12 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-29 11:42:54 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-29 11:42:53 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-01-29 11:42:53 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-01-29 11:37:03 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-29 11:37:02 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-01-29 11:37:02 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-01-29 11:36:34 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-29 11:36:12 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-01-29 11:36:12 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-29 11:36:11 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-01-29 11:35:46 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-29 11:35:22 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-29 11:35:21 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-01-29 11:35:21 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-01-29 11:34:56 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-29 11:34:27 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-01-29 11:34:27 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-01-29 11:34:27 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-29 11:34:01 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-29 11:34:00 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-01-29 11:34:00 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-01-29 11:31:58 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-29 11:31:57 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-01-29 11:31:57 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-01-29 11:31:40 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-29 11:31:22 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-29 11:31:21 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-01-29 11:31:21 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-01-29 11:31:05 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-29 11:31:04 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-01-29 11:31:04 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-01-29 11:30:39 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-29 11:30:38 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-01-29 11:30:38 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-01-29 11:30:07 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-29 11:30:06 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-01-29 11:30:06 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-12-17 11:38:49 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-12-17 11:38:48 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-12-17 11:38:48 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-12-17 11:38:28 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-12-17 11:38:27 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-12-17 11:38:27 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-12-17 11:38:04 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-12-17 11:38:03 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-12-17 11:38:03 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-12-17 11:37:43 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-12-17 11:37:42 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-12-17 11:37:42 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-12-17 11:37:27 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-12-17 11:37:07 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-12-17 11:37:06 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-12-17 11:37:06 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-12-17 11:36:51 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-12-17 11:36:33 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-12-17 11:36:32 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-12-17 11:36:32 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-12-17 11:36:17 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-12-17 11:36:03 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-12-17 11:36:02 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-12-17 11:36:02 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-12-17 11:35:37 Barbara Leśnik

Utworzenie

Liczba odwiedzin

693

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2018-12-17 11:35:37

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2018-12-17 11:35:37

Osoba wprowadzająca informację

Barbara Leśnik