Zawiadomienia Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach o wszczęciu postępowania na wniosek Gminy Suszec, w sprawie przejęcia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Pszczyńskiego z dnia 10 marca 2014 r. znak RO-II.6341.2.2014, sprostowanej postanowieniem z dnia 4 kwietnia 2014 r. znak RO-II.6341.2.2014 oraz postanowieniem z dnia 6 czerwca 2017 r. znak RO-II.6341.2.2014/2017, w zakresie wprowadzania do rowu XIIa istniejącym wylotem o średnicy 1200 mm zlokalizowanym na nieruchomości nr 1110/62 w gminie Suszec, obręb Rudziczka, oczyszczonych ścieków bytowych z oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na nieruchomości nr 300/1 w gminie Suszec, obręb Rudziczka.

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2018-12-17 12:12:03 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-12-17 12:11:29 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-12-17 12:11:28 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-12-17 12:11:28 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-12-17 12:10:32 Barbara Leśnik

Utworzenie

Liczba odwiedzin

567

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2018-12-17 12:10:32

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2018-12-17 12:10:32

Osoba wprowadzająca informację

Barbara Leśnik