Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek Gminy Pawłowice w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie kablem linii oświetleniowej pod dnem cieku Pielgrzymówka w km 9+265, w ramach realizacji zadania “Budowa oświetlenia ul. Zawadzkiego w Golasowicach, gm. Pawłowice, powiat pszczyński.

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2019-01-15 13:56:54 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-15 13:56:53 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2019-01-15 13:56:53 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2019-01-15 13:56:31 Katarzyna Mikołajec

Utworzenie

Liczba odwiedzin

480

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2019-01-15 13:56:31

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2019-01-15 13:56:31

Osoba wprowadzająca informację

Katarzyna Mikołajec