Dotacje na zabytki

Dotacje na zabytki

Zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Nr XXXIII/245/17 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 27 września 2017 r., Starosta Pszczyński informuje, iż począwszy od dnia 16 stycznia 2019 r. można składać wnioski o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie bądź roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Powiatu Pszczyńskiego.

Dotacja udzielona zostanie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Powiatu Pszczyńskiego, realizowane w 2019 r., które zostaną zakończone nie później niż do 15 listopada 2019 r.
Refundacji będą podlegały wydatki poniesione po podpisaniu umowy, jednak nie wcześniej niż od 11 marca 2019 r.
Termin naboru wniosków określa się od 16.01.2019 - 08.02.2019 r.

W bieżącym roku w budżecie powiatu zabezpieczono na dotacje kwotę 59 000 zł.

Uchwała Nr XXXIII/245/17 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 27 września 2017 r.:
www.bip.powiat.pszczyna.pl/grafiki/zalaczniki/7445/xxxiii.245.17.pdf
Uchwała nr 46/10/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 15 stycznia 2019 r.
Wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie bądź roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
Wzór sprawozdania
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2019-01-15 15:24:35 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2019-01-15 15:23:18 Katarzyna Mikołajec

Utworzenie

Liczba odwiedzin

679

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2019-01-15 00:00:00

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2019-01-15 15:23:18

Osoba wprowadzająca informację

Katarzyna Mikołajec