Uchwały Zarządu Powiatu Pszczyńskiego za styczeń 2019

Uchwała nr 31/8/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 8 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie zadań publicznych Powiatu Pszczyńskiego w 2019 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury ...
Uchwała nr 32/8/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 8 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie zadań publicznych Powiatu Pszczyńskiego w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Uchwała nr 33/8/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 8 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie zadań publicznych Powiatu Pszczyńskiego w 2019 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa.
Uchwała nr 34/8/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 8 stycznia 2019r. w sprawie przyznania dotacji dla Stowarzyszenia Kobiórska Inicjatywa Kulturalna na realizację zadania publicznego powiatu pn. „Organizacja imprezy artystycznej w ramach ...
Uchwała nr 35/8/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 8 stycznia 2019r. w sprawie współorganizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Uchwała nr 36/8/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 8 stycznia 2019r. w sprawie współorganizacji z Pszczyńskim Centrum Kultury 27 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Uchwała nr 37/8/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 8 stycznia 2019r. w sprawie współorganizacji plenerowych akcji poboru krwi zaplanowanych w 2019 roku.
Uchwała nr 38/8/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 8 stycznia 2019r. w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli instytucjonalnej przeprowadzanej przez Wydział Kontroli i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Pszczynie.
Uchwała nr 39/8/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 8 stycznia 2019r. w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest realizacja zadania: „Wymiana urządzenia...
Uchwała nr 40/8/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 8 stycznia 2019r. w sprawie budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2019 rok w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków oraz na poszczególne jednostki ...
Uchwała nr 41/9/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 11 stycznia 2019r. w sprawie powołania kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie.
Uchwała nr 42/10/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 15 stycznia 2019r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Piotrowi Cyganowi – dyrektorowi Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Karola Miarki w Pszczynie do samodzielnego reprezentowania ...
Uchwała nr 43/10/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 15 stycznia 2019r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Piotrowi Cyganowi – dyrektorowi Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Karola Miarki w Pszczynie do samodzielnego reprezentowania .....
Uchwała nr 44/10/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 15 stycznia 2019r. w sprawie umowy najmu z firmą F-net Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie, ul. Srebrna 33 na okres od 1 lutego 2019r. do 31 stycznia 2022r.
Uchwała nr 45/10/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 15 stycznia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe zatrudnienie przez kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
Uchwała nr 46/10/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 15 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Uchwała nr 47/10/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 15 stycznia 2019r. w sprawie wymiany międzynarodowej uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Pszczyński.
Uchwała nr 48/10/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 15 stycznia 2019r. w sprawie współorganizacji imprez kulturalnych z Powiatowym Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej.
Uchwała nr 49/11/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zaliczenia odcinków dróg na terenie Gminy Miedźna do kategorii dróg gminnych.
Uchwała nr 50/11/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wydania opinii dla inwestycji drogowej.
Uchwała nr 51/11/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wydania opinii dla inwestycji drogowej.
Uchwała nr 52/11/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wydania opinii dla inwestycji drogowej.
Uchwała nr 53/11/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie przejęcia przez Zarząd Powiatu Pszczyńskiego wszystkich praw i obowiązków wynikających z niżej wymienionych decyzji administracyjnych wydanych ...
Uchwała nr 54/11/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie przyznania dotacji dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Avatar na realizację zadania publicznego powiatu pn. „Organizacja wyjazdu rowerowego dla dzieci od 8-16...
Uchwała nr 55/11/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2019 rok.
Uchwała nr 56/11/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2019 rok w podziale na działy ...
Uchwała nr 57/12/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Bernadecie Sojka-Jany - dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy ...
Uchwała nr 58/12/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia składników wynagrodzenia dla kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie.
Uchwała nr 59/12/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Pszczyńskiego w 2019 roku.
Uchwała nr 60/12/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest realizacja zadania: „Modernizacja ...
Uchwała nr 61/12/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Pszczyńskiego na 2019 rok.
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2019-05-13 16:49:06 Barbara Leśnik

Edycja

2019-02-19 10:57:07 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-02-19 10:50:37 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-02-19 10:50:37 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-02-19 10:50:37 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-02-19 10:50:20 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-02-19 10:50:05 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-02-19 10:50:04 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-02-19 10:50:04 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-02-19 10:49:43 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-02-19 10:49:42 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-02-19 10:49:42 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-02-19 10:46:51 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-02-19 10:46:51 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-02-19 10:46:51 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-02-19 10:35:36 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-02-19 10:35:35 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-02-19 10:35:35 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-02-19 10:34:13 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-02-19 10:34:12 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-02-19 10:34:12 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-02-19 10:18:27 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-02-19 10:18:25 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-02-19 10:18:25 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-02-19 10:18:06 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-02-19 10:18:05 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-02-19 10:18:05 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-02-19 10:17:50 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-02-19 10:17:32 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-02-19 10:17:31 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-02-19 10:17:31 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-02-19 10:17:13 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-02-19 10:17:12 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-02-19 10:17:12 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-02-19 10:16:57 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-02-19 10:16:57 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-02-19 10:16:57 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-02-19 10:16:43 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-02-19 10:16:42 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-02-19 10:16:42 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-02-19 10:16:25 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-02-19 10:16:24 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-02-19 10:16:24 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-01-29 12:43:23 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-29 12:43:21 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-01-29 12:43:21 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-01-29 12:42:59 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-29 12:42:55 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-01-29 12:42:55 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-01-29 12:42:36 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-29 12:42:35 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-01-29 12:42:35 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-01-29 12:42:17 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-29 12:42:16 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-01-29 12:42:16 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-01-29 12:41:52 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-29 12:41:50 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-01-29 12:41:50 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-01-29 12:41:28 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-29 12:41:15 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-29 12:41:13 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-01-29 12:41:13 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-01-29 12:40:56 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-29 12:40:41 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-29 12:40:40 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-01-29 12:40:40 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-01-29 12:40:22 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-29 12:40:21 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-01-29 12:40:21 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-01-29 12:40:00 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-29 12:39:43 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-29 12:39:42 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-01-29 12:39:42 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-01-29 12:39:15 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-01-29 12:39:15 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-29 12:39:15 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-01-29 12:38:57 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-29 12:38:57 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-01-29 12:38:57 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-01-29 12:38:34 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-29 12:38:33 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-01-29 12:38:33 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-01-29 12:38:13 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-29 12:38:12 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-01-29 12:38:12 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-01-29 12:37:18 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-29 12:37:17 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-01-29 12:37:17 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-01-29 12:36:10 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-29 12:36:09 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-01-29 12:36:09 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-01-29 12:35:43 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-29 12:35:42 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-01-29 12:35:42 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-01-29 12:35:21 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-29 12:35:20 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-01-29 12:35:20 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-01-29 12:35:03 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-29 12:34:46 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-29 12:34:45 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-01-29 12:34:45 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-01-29 12:34:13 Barbara Leśnik

Utworzenie

Liczba odwiedzin

700

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2019-01-29 12:34:13

Osoba wytwarzająca informację

Zarząd Powiatu

Czas publikacji

2019-01-29 12:34:13

Osoba wprowadzająca informację

Barbara Leśnik