Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek Pana Eugeniusza Lubańskiego – Wójta Gminy Kobiór o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację rowu o długości 117,0 mb poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej o średnicy DN 500 (zarurowanie) w m. Kobiór, powiat pszczyński.

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2019-02-13 15:06:27 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-02-13 15:03:30 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-02-13 15:03:29 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-02-13 15:03:29 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-02-13 15:03:11 Barbara Leśnik

Utworzenie

Liczba odwiedzin

524

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2019-02-13 15:03:11

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2019-02-13 15:03:11

Osoba wprowadzająca informację

Barbara Leśnik