Uchwały Zarządu Powiatu Pszczyńskiego za luty 2019

Uchwała nr 62/13/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie przyznania dotacji dla Centrum Społecznego Rozwoju na realizację zadania publicznego powiatu pn. „Prowadzenie animacji kulturalnych dla dzieci i młodzieży .....
Uchwała nr 63/13/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie współorganizacji pobytu w Pszczynie gości z Niemieckiego Czerwonego Krzyża z Klein Rὂnnau w Niemczech.
Uchwała nr 64/14/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia kierownika PCPR w Pszczynie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie przygotowania i realizacji projektu „Usługi społeczne w Powiecie ...
Uchwała nr 65/14/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu przyznawania osobom niepełnosprawnym dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych .....
Uchwała nr 66/14/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Piotrowi Cyganowi – dyrektorowi Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Karola Miarki w Pszczynie do samodzielnego reprezentowania ...
Uchwała nr 67/14/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pszczynie.
Uchwała nr 68/14/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie zlecenia zadań publicznych Powiatu Pszczyńskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz przyznania środków ...
Uchwała nr 69/14/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie zlecenia zadań publicznych Powiatu Pszczyńskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz przyznania środków finansowych ...
Uchwała nr 70/14/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie zlecenia zadań publicznych Powiatu Pszczyńskiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz przyznania środków finansowych na ich realizację.
Uchwała nr 71/14/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie przyznania dotacji dla Uczniowskiego Ludowego Klubu Tenisa Stołowego na realizację zadania publicznego powiatu pn. „Organizacja zajęć sportowych dla dzieci ...
Uchwała nr 72/14/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie zawarcia umowy pożyczki z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Pszczynie.
Uchwała nr 73/14 /19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2019 rok.
Uchwała nr 74/15/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie zadań publicznych Powiatu Pszczyńskiego w 2019 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury ...
Uchwała nr 75/15/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecanie zadań publicznych Powiatu Pszczyńskiego w 2019 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa – II edycja.
Uchwała nr 76/15/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie współorganizacji z Towarzystwem Miłośników Ziemi Pszczyńskiej Przeglądu Zespołów Ludowych Ziemi Pszczyńskiej „Spotkania pod Brzymem”.
Uchwała nr 77/15/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie współorganizacji z Grupą Rekonstrukcji Historycznych Pszczyna widowiska historycznego „Powstania Śląskie”.
Uchwała nr 78/15/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie współorganizacji z Pszczyńskim Klubem Tenisowo-Narciarskim GregTeam Mistrzostw Powiatu Pszczyńskiego w Narciarstwie Alpejskim.
Uchwała nr 79/15/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Teresie Wojtanowicz – dyrektorowi Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 im. Generała Józefa Bema w Pszczynie.
Uchwała nr 80/15/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2019 rok.
Uchwała nr 81/16/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wydania opinii dla inwestycji drogowej.
Uchwała nr 82/16/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie współorganizacji XVII Międzyośrodkowych Zawodów Sportowych – Pszczyna 2019
Uchwała nr 83/16/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest realizacja zadania: „Modernizacja ...
Uchwała nr 84/16/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Modernizacja ewidencji gruntów ...
Uchwała nr 85/16/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2019 rok.
Uchwała nr 86/16/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2019 rok w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków ...
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2019-05-13 16:49:15 Barbara Leśnik

Edycja

2019-03-08 08:30:50 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-03-08 08:30:28 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-03-08 08:30:11 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-03-08 08:29:50 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-03-08 08:29:36 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-03-08 08:29:24 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-03-08 08:29:05 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-03-08 08:28:49 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-03-08 08:28:32 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-03-08 08:28:20 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-03-07 15:04:47 Agnieszka Koruba

Zmiana nazwy załącznika

2019-03-07 15:03:09 Agnieszka Koruba

Zmiana nazwy załącznika

2019-03-07 14:58:31 Agnieszka Koruba

Zmiana nazwy załącznika

2019-03-07 14:58:29 Agnieszka Koruba

Dodanie załącznika

2019-03-07 14:58:29 Agnieszka Koruba

Dodanie załącznika

2019-03-07 14:57:33 Agnieszka Koruba

Zmiana nazwy załącznika

2019-03-07 14:57:30 Agnieszka Koruba

Dodanie załącznika

2019-03-07 14:57:30 Agnieszka Koruba

Dodanie załącznika

2019-03-07 14:56:45 Agnieszka Koruba

Zmiana nazwy załącznika

2019-03-07 14:56:44 Agnieszka Koruba

Dodanie załącznika

2019-03-07 14:56:43 Agnieszka Koruba

Dodanie załącznika

2019-03-07 14:55:26 Agnieszka Koruba

Zmiana nazwy załącznika

2019-03-07 14:55:25 Agnieszka Koruba

Dodanie załącznika

2019-03-07 14:55:25 Agnieszka Koruba

Dodanie załącznika

2019-03-07 14:54:06 Agnieszka Koruba

Zmiana nazwy załącznika

2019-03-07 14:54:03 Agnieszka Koruba

Dodanie załącznika

2019-03-07 14:54:03 Agnieszka Koruba

Dodanie załącznika

2019-03-07 14:53:07 Agnieszka Koruba

Usunięcie załącznika

2019-03-07 14:36:19 Agnieszka Koruba

Zmiana nazwy załącznika

2019-03-07 14:36:17 Agnieszka Koruba

Dodanie załącznika

2019-03-07 14:36:16 Agnieszka Koruba

Dodanie załącznika

2019-03-07 14:34:50 Agnieszka Koruba

Dodanie załącznika

2019-03-07 14:34:50 Agnieszka Koruba

Dodanie załącznika

2019-03-07 14:33:32 Agnieszka Koruba

Zmiana nazwy załącznika

2019-03-07 14:33:30 Agnieszka Koruba

Dodanie załącznika

2019-03-07 14:33:30 Agnieszka Koruba

Dodanie załącznika

2019-03-07 14:31:22 Agnieszka Koruba

Zmiana nazwy załącznika

2019-03-07 14:31:20 Agnieszka Koruba

Dodanie załącznika

2019-03-07 14:31:20 Agnieszka Koruba

Dodanie załącznika

2019-03-07 14:30:02 Agnieszka Koruba

Usunięcie załącznika

2019-03-07 14:28:57 Agnieszka Koruba

Zmiana nazwy załącznika

2019-03-07 14:28:56 Agnieszka Koruba

Dodanie załącznika

2019-03-07 14:28:56 Agnieszka Koruba

Dodanie załącznika

2019-03-07 14:27:23 Agnieszka Koruba

Zmiana nazwy załącznika

2019-03-07 14:27:21 Agnieszka Koruba

Dodanie załącznika

2019-03-07 14:27:20 Agnieszka Koruba

Dodanie załącznika

2019-03-07 14:25:24 Agnieszka Koruba

Zmiana nazwy załącznika

2019-03-07 14:25:22 Agnieszka Koruba

Dodanie załącznika

2019-03-07 14:25:22 Agnieszka Koruba

Dodanie załącznika

2019-03-07 14:24:33 Agnieszka Koruba

Usunięcie załącznika

2019-03-07 14:23:49 Agnieszka Koruba

Zmiana nazwy załącznika

2019-03-07 14:23:46 Agnieszka Koruba

Dodanie załącznika

2019-03-07 14:23:46 Agnieszka Koruba

Dodanie załącznika

2019-03-07 14:23:08 Agnieszka Koruba

Dodanie załącznika

2019-03-07 14:23:08 Agnieszka Koruba

Dodanie załącznika

2019-03-07 14:21:20 Agnieszka Koruba

Zmiana nazwy załącznika

2019-03-07 14:21:16 Agnieszka Koruba

Dodanie załącznika

2019-03-07 14:21:16 Agnieszka Koruba

Dodanie załącznika

2019-03-07 14:19:13 Agnieszka Koruba

Zmiana nazwy załącznika

2019-03-07 14:18:23 Agnieszka Koruba

Zmiana nazwy załącznika

2019-03-07 14:18:20 Agnieszka Koruba

Dodanie załącznika

2019-03-07 14:18:19 Agnieszka Koruba

Dodanie załącznika

2019-02-25 10:41:26 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-02-25 10:41:25 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-02-25 10:41:25 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-02-25 10:39:09 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-02-25 10:39:08 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-02-25 10:34:47 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2019-02-25 10:33:15 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-02-25 10:33:14 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-02-25 10:32:50 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-02-25 10:30:51 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2019-02-25 10:30:33 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-02-25 10:30:33 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-02-25 10:30:33 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-02-25 10:29:51 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-02-25 10:29:37 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-02-25 10:29:36 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-02-25 10:29:36 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-02-25 10:29:16 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-02-25 10:29:15 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-02-25 10:29:15 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-02-25 10:28:56 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-02-25 10:28:36 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-02-25 10:28:35 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-02-25 10:28:35 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-02-25 10:28:03 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-02-25 10:27:44 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-02-25 10:27:43 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-02-25 10:27:43 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-02-25 10:27:21 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-02-25 10:27:20 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-02-25 10:27:20 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-02-25 10:26:50 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-02-25 10:26:33 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-02-25 10:26:32 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-02-25 10:26:32 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-02-25 10:25:58 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-02-25 10:25:40 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-02-25 10:25:39 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-02-25 10:25:39 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-02-25 10:25:23 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-02-25 10:25:07 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-02-25 10:25:06 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-02-25 10:25:06 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-02-25 10:24:51 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-02-25 10:24:50 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-02-25 10:24:50 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-02-25 10:24:29 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-02-25 10:24:11 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-02-25 10:23:55 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-02-25 10:23:54 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-02-25 10:23:54 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-02-25 10:19:39 Barbara Leśnik

Utworzenie

Liczba odwiedzin

586

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2019-02-25 10:19:39

Osoba wytwarzająca informację

Zarząd Powiatu

Czas publikacji

2019-02-25 10:19:39

Osoba wprowadzająca informację

Barbara Leśnik