Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzieleni pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego tj. wylotu kanalizacji deszczowej o średnicy 160 mm do rowu na działce 1097/81 obręb Wisła Mała, gmina Pszczyna oraz na usługę wodną tj. odprowadzanie ww. wylotem do rowu wód opadowych, roztopowych i drenażowych z terenu posesji przy ul. Pawiej na działce 1241/80 obręb Wisła Mała, gmina Pszczyna.

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2019-03-05 13:02:34 Agnieszka Koruba

Zmiana nazwy załącznika

2019-03-05 13:01:32 Agnieszka Koruba

Zmiana nazwy załącznika

2019-03-05 13:01:29 Agnieszka Koruba

Dodanie załącznika

2019-03-05 13:01:29 Agnieszka Koruba

Dodanie załącznika

2019-03-05 12:58:59 Agnieszka Koruba

Utworzenie

Liczba odwiedzin

463

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2019-03-05 12:58:59

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2019-03-05 12:58:59

Osoba wprowadzająca informację

Agnieszka Koruba