Zawiadomienie Dyrektora Zarządu zlewni w Gliwicach o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek PGK Sp. z o.o. w Suszcu w sprawie przeniesienia, za zgodą Gminy Suszec, pozwolenia wodnoprawnego udzielonego przez Starostę Pszczyńskiego z dnia 10 marca 2014r. znak RO-II.6341.2.2014 w zakresie wprowadzania do rowu istniejącym wylotem zlokalizowanym na nieruchomości nr 1110/62 obręb Rudziczka w gminie Suszec, oczyszczonych ścieków bytowych z oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na nieruchomości nr 300/1 obręb Rudziczka w gminie Suszec.

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2019-04-02 14:39:05 Agnieszka Koruba

Zmiana nazwy załącznika

2019-04-02 14:39:04 Agnieszka Koruba

Dodanie załącznika

2019-04-02 14:39:04 Agnieszka Koruba

Dodanie załącznika

2019-04-02 14:37:52 Agnieszka Koruba

Utworzenie

Liczba odwiedzin

462

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2019-04-02 14:37:52

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2019-04-02 14:37:52

Osoba wprowadzająca informację

Agnieszka Koruba