Uchwały Zarządu Powiatu Pszczyńskiego za marzec 2019

Uchwała nr 87/17/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Pszczyńskiego na Zgromadzeniu Wspólników Centrum Przedsiębiorczości CP. Sp. z o.o. w Woli.
Uchwała nr 88/17/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2019 rok.
Uchwała nr 89/18/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad ustalenia oraz trybu pobierania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w ramach projektu „Usługi ...
Uchwała nr 90/18/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie przyznania dotacji dla Stowarzyszenia „Razem” Dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnościami na realizację zadania publicznego powiatu pn. „Publikacja.....
Uchwała nr 91/18/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie przyznania dotacji dla Związku Górnośląskiego Koło Suszec na realizację zadania publicznego powiatu pn. „100 flag na 100-lecie I Powstania Śląskiego”.
Uchwała nr 92/18/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie przyznania dotacji dla Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. na realizację zadania publicznego powiatu pn. „Dzień dziecka w skansenie”.
Uchwała nr 93/18/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie przyznania dotacji dla Stowarzyszenia „Razem” dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnościami na realizację zadania publicznego powiatu pn. „Organizacja...
Uchwała nr 94/18/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie przyznania dotacji dla Stowarzyszenia Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku na realizację zadania publicznego powiatu pn. „Seniorze, aktywność ...
Uchwała nr 95/18/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie przyznania dotacji dla Ludowego Klubu Sportowego Łąka na realizację zadania publicznego powiatu pn. „Wystawa pt. „Karty historii ŁKS Łąka”.
Uchwała nr 96/18/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie przyznania dotacji dla Ludowego Klubu Sportowego Łąka na realizację zadania publicznego powiatu pn. „Turniej o puchar Czesława Czerwionki w Łące”.
Uchwała nr 97/18/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie przyznania dotacji dla Klubu Sportowego Warszowice na realizację zadania publicznego powiatu pn. „Udział drużyn KS Warszowice w Mistrzostwach Polski Par ...
Uchwała nr 98/18/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie współorganizacji z Cinematographer Productions II Pszczyńskiego Festiwalu Nauki.
Uchwała nr 99/18/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie współorganizacji ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego XV Ogólnopolskiego Zlotu Klubu Młodego Nauczyciela.
Uchwała nr 100/18/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie współorganizacji z Uczniowskim Klubem Sportowym „Centrum” Pszczyna wyjazdu na Międzynarodowy Turniej Siatkówki 22.BiWo Jungendpokal 2019 w Bitterfeld-...
Uchwała nr 101/18/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2019 rok.
Uchwała nr 102/19/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2019 rok.
Uchwała nr 103/20/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zlecenia zadań publicznych Powiatu Pszczyńskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz przyznania środków ...
Uchwała nr 104/20/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zlecenia zadań publicznych Powiatu Pszczyńskiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz przyznania środków finansowych na ich realizację.
Uchwała nr 105/20/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2019 rok w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków ...
Uchwała nr 106/21/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2018 rok.
Uchwała nr 107/21/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie informacji o stanie mienia Powiatu Pszczyńskiego.
Uchwała nr 108/21/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie za 2018 rok.
Uchwała nr 109/21/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2019 rok.
Uchwała nr 110/21/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie umorzenia należności Powiatu Pszczyńskiego.
Uchwała nr 111/21/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie współorganizacji z Regionalną Izbą Gospodarczą 15 Koncertu Papieskiego.
Uchwała nr 112/21/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie współorganizacji z Gold Wing Club of Poland XXIII Międzynarodowego Zlotu Honda Gold Wing – Pszczyna 2019.
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2019-05-13 16:49:26 Barbara Leśnik

Edycja

2019-04-08 14:08:26 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-04-08 13:59:43 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-04-08 13:53:01 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-04-08 13:52:51 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-04-08 13:52:38 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-04-08 13:52:28 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-04-08 13:52:16 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-04-08 13:52:02 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-04-08 13:50:47 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-04-08 13:49:39 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-04-08 13:48:44 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-04-08 13:47:42 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-04-08 13:47:30 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-04-08 13:44:00 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-04-08 13:42:47 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-04-08 13:41:20 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-04-08 13:39:48 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-04-08 13:36:52 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-04-08 13:32:00 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-04-04 12:57:24 Agnieszka Koruba

Zmiana nazwy załącznika

2019-04-04 12:57:23 Agnieszka Koruba

Dodanie załącznika

2019-04-04 12:57:23 Agnieszka Koruba

Dodanie załącznika

2019-04-04 12:55:25 Agnieszka Koruba

Usunięcie załącznika

2019-04-04 11:18:42 Agnieszka Koruba

Zmiana nazwy załącznika

2019-04-04 11:18:40 Agnieszka Koruba

Dodanie załącznika

2019-04-04 11:18:40 Agnieszka Koruba

Dodanie załącznika

2019-04-04 11:17:21 Agnieszka Koruba

Dodanie załącznika

2019-04-04 11:17:21 Agnieszka Koruba

Zmiana nazwy załącznika

2019-04-04 11:17:20 Agnieszka Koruba

Dodanie załącznika

2019-04-04 11:15:35 Agnieszka Koruba

Zmiana nazwy załącznika

2019-04-04 11:15:34 Agnieszka Koruba

Dodanie załącznika

2019-04-04 11:15:33 Agnieszka Koruba

Dodanie załącznika

2019-04-04 11:13:49 Agnieszka Koruba

Zmiana nazwy załącznika

2019-04-04 11:13:16 Agnieszka Koruba

Zmiana nazwy załącznika

2019-04-04 11:12:36 Agnieszka Koruba

Zmiana nazwy załącznika

2019-04-04 11:12:14 Agnieszka Koruba

Zmiana nazwy załącznika

2019-04-04 11:11:24 Agnieszka Koruba

Zmiana nazwy załącznika

2019-04-04 11:11:23 Agnieszka Koruba

Dodanie załącznika

2019-04-04 11:11:23 Agnieszka Koruba

Dodanie załącznika

2019-04-04 11:10:30 Agnieszka Koruba

Zmiana nazwy załącznika

2019-04-04 11:10:29 Agnieszka Koruba

Dodanie załącznika

2019-04-04 11:10:29 Agnieszka Koruba

Dodanie załącznika

2019-04-04 11:09:15 Agnieszka Koruba

Zmiana nazwy załącznika

2019-04-04 11:09:14 Agnieszka Koruba

Dodanie załącznika

2019-04-04 11:09:13 Agnieszka Koruba

Dodanie załącznika

2019-04-04 11:06:55 Agnieszka Koruba

Zmiana nazwy załącznika

2019-04-04 11:06:54 Agnieszka Koruba

Dodanie załącznika

2019-04-04 11:06:54 Agnieszka Koruba

Dodanie załącznika

2019-04-04 11:05:27 Agnieszka Koruba

Zmiana nazwy załącznika

2019-04-04 11:05:25 Agnieszka Koruba

Dodanie załącznika

2019-04-04 11:05:25 Agnieszka Koruba

Dodanie załącznika

2019-04-04 11:04:11 Agnieszka Koruba

Zmiana nazwy załącznika

2019-04-04 11:04:09 Agnieszka Koruba

Dodanie załącznika

2019-04-04 11:04:09 Agnieszka Koruba

Dodanie załącznika

2019-04-04 11:02:52 Agnieszka Koruba

Zmiana nazwy załącznika

2019-04-04 11:02:51 Agnieszka Koruba

Dodanie załącznika

2019-04-04 11:02:51 Agnieszka Koruba

Dodanie załącznika

2019-04-04 11:01:27 Agnieszka Koruba

Zmiana nazwy załącznika

2019-04-04 11:01:25 Agnieszka Koruba

Dodanie załącznika

2019-04-04 11:01:25 Agnieszka Koruba

Dodanie załącznika

2019-04-04 11:00:02 Agnieszka Koruba

Zmiana nazwy załącznika

2019-04-04 11:00:00 Agnieszka Koruba

Dodanie załącznika

2019-04-04 11:00:00 Agnieszka Koruba

Dodanie załącznika

2019-04-04 10:58:35 Agnieszka Koruba

Zmiana nazwy załącznika

2019-04-04 10:58:34 Agnieszka Koruba

Dodanie załącznika

2019-04-04 10:58:33 Agnieszka Koruba

Dodanie załącznika

2019-04-04 10:57:12 Agnieszka Koruba

Zmiana nazwy załącznika

2019-04-04 10:57:11 Agnieszka Koruba

Dodanie załącznika

2019-04-04 10:57:11 Agnieszka Koruba

Dodanie załącznika

2019-04-04 10:55:42 Agnieszka Koruba

Zmiana nazwy załącznika

2019-04-04 10:55:41 Agnieszka Koruba

Dodanie załącznika

2019-04-04 10:55:40 Agnieszka Koruba

Dodanie załącznika

2019-04-04 10:53:14 Agnieszka Koruba

Zmiana nazwy załącznika

2019-04-04 10:53:13 Agnieszka Koruba

Dodanie załącznika

2019-04-04 10:53:13 Agnieszka Koruba

Dodanie załącznika

2019-04-04 09:16:48 Agnieszka Koruba

Zmiana nazwy załącznika

2019-04-04 09:16:46 Agnieszka Koruba

Dodanie załącznika

2019-04-04 09:16:46 Agnieszka Koruba

Dodanie załącznika

2019-04-04 09:15:18 Agnieszka Koruba

Zmiana nazwy załącznika

2019-04-04 09:15:17 Agnieszka Koruba

Dodanie załącznika

2019-04-04 09:15:17 Agnieszka Koruba

Dodanie załącznika

2019-04-04 09:11:46 Agnieszka Koruba

Zmiana nazwy załącznika

2019-04-04 09:11:45 Agnieszka Koruba

Dodanie załącznika

2019-04-04 09:11:45 Agnieszka Koruba

Dodanie załącznika

2019-04-04 09:10:06 Agnieszka Koruba

Zmiana nazwy załącznika

2019-04-04 09:10:05 Agnieszka Koruba

Dodanie załącznika

2019-04-04 09:10:05 Agnieszka Koruba

Dodanie załącznika

2019-04-04 09:08:40 Agnieszka Koruba

Zmiana nazwy załącznika

2019-04-04 09:08:38 Agnieszka Koruba

Dodanie załącznika

2019-04-04 09:08:38 Agnieszka Koruba

Dodanie załącznika

2019-04-04 09:06:22 Agnieszka Koruba

Zmiana nazwy załącznika

2019-04-04 09:06:21 Agnieszka Koruba

Dodanie załącznika

2019-04-04 09:06:21 Agnieszka Koruba

Dodanie załącznika

2019-04-04 09:01:31 Agnieszka Koruba

Zmiana nazwy załącznika

2019-04-04 09:01:20 Agnieszka Koruba

Dodanie załącznika

2019-04-04 09:01:20 Agnieszka Koruba

Dodanie załącznika

2019-04-04 08:57:50 Agnieszka Koruba

Dodanie załącznika

2019-04-04 08:57:50 Agnieszka Koruba

Dodanie załącznika

2019-04-04 08:54:48 Agnieszka Koruba

Zmiana nazwy załącznika

2019-04-04 08:54:46 Agnieszka Koruba

Dodanie załącznika

2019-04-04 08:54:46 Agnieszka Koruba

Dodanie załącznika

2019-04-04 08:50:41 Agnieszka Koruba

Zmiana nazwy załącznika

2019-04-04 08:50:39 Agnieszka Koruba

Dodanie załącznika

2019-04-04 08:50:39 Agnieszka Koruba

Dodanie załącznika

2019-04-04 08:47:31 Agnieszka Koruba

Utworzenie

Liczba odwiedzin

632

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2019-04-04 08:47:31

Osoba wytwarzająca informację

Zarząd Powiatu

Czas publikacji

2019-04-04 08:47:31

Osoba wprowadzająca informację

Agnieszka Koruba