ZARZĄDZENIE NR 16/2019 STAROSTY PSZCZYŃSKIEGO z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/244/2005 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 18 maja 2005 roku w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i psychologów zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Pszczyński

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2019-05-02 13:51:33 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-05-02 13:50:53 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-05-02 13:50:28 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-05-02 13:48:08 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-05-02 13:48:07 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-05-02 13:48:07 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-05-02 13:47:12 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-05-02 13:47:12 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-05-02 13:47:11 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-04-30 15:22:18 Agnieszka Koruba

Zmiana nazwy załącznika

2019-04-30 15:22:17 Agnieszka Koruba

Dodanie załącznika

2019-04-30 15:22:16 Agnieszka Koruba

Dodanie załącznika

2019-04-30 15:21:21 Agnieszka Koruba

Zmiana nazwy załącznika

2019-04-30 15:21:20 Agnieszka Koruba

Dodanie załącznika

2019-04-30 15:21:19 Agnieszka Koruba

Dodanie załącznika

2019-04-30 15:18:55 Agnieszka Koruba

Zmiana nazwy załącznika

2019-04-30 15:18:53 Agnieszka Koruba

Dodanie załącznika

2019-04-30 15:18:53 Agnieszka Koruba

Dodanie załącznika

2019-04-30 15:17:35 Agnieszka Koruba

Zmiana nazwy załącznika

2019-04-30 15:17:34 Agnieszka Koruba

Dodanie załącznika

2019-04-30 15:17:34 Agnieszka Koruba

Dodanie załącznika

2019-04-30 15:15:41 Agnieszka Koruba

Utworzenie

Liczba odwiedzin

329

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2019-04-30 15:15:41

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2019-04-30 15:15:41

Osoba wprowadzająca informację

Agnieszka Koruba