Raport o stanie Powiatu Pszczyńskiego za rok 2018

Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego. Rada Powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

 

Debata nad Raportem o stanie powiatu pszczyńskiego będzie miała miejsce na sesji Rady Powiatu Pszczyńskiego w dniu 19 czerwca 2019 r. o godz. 14.00

 

Głos mieszkańców w debacie nad raportem

W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 300 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2020-05-15 13:46:00 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-15 13:45:35 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-05-15 13:45:23 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-05-15 13:45:23 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-05-29 11:01:19 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2019-05-29 11:00:36 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2019-05-29 11:00:34 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2019-05-29 11:00:34 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2019-05-29 10:59:00 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2019-05-29 10:58:55 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2019-05-29 10:58:55 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2019-05-29 10:55:24 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2019-05-29 10:54:52 Katarzyna Mikołajec

Utworzenie

Liczba odwiedzin

899

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2019-05-29 10:54:52

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2019-05-29 10:54:52

Osoba wprowadzająca informację

Katarzyna Mikołajec