Uchwały Zarządu Powiatu Pszczyńskiego za maj 2019

Uchwała nr 132/26/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2019 rok
Uchwała nr 133/27/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka w Pszczynie
Uchwała nr 134/27/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych ...
Uchwała nr 135/27/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego na rzecz mieszkańców Powiatu...
Uchwała nr 136/27/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie współorganizacji z 4 Harcerską Drużyną Wodną im. Jana z Kolna w Pszczynie transportu na Odrzański Spływ Wiosenny w 2019 roku
Uchwała nr 137/27/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie współorganizacji z Zespołem Śpiewaczym „Wiślanie” udziału w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą w 2019 roku
Uchwała nr 138/27/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie współorganizacji ze Stowarzyszeniem Sportowym „Aktywna Pszczyna”, LKS „ZNICZ” Jankowice oraz Zespołem Szkolno-Przedszkolnym III Rodzinnego Biegu ...
Uchwała nr 139/27/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2019 rok
Uchwała nr 140/28/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Pszczyńskiego za rok 2018
Uchwała nr 141/28/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2019 rok
Uchwała nr 142/29/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie pozbawienia drogi powiatowej nr 1885K ul. Orłowskiego w Oświęcimiu kategorii drogi powiatowej celem zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych
Uchwała nr 143/29/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie umowy najmu z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką im. Józefa Lompy w Katowicach
Uchwała nr 144/29/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie powierzenia realizacji zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego oraz przyznania środków finansowych na ten cel w 2019 roku
Uchwała nr 145/29/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka w Pszczynie
Uchwała nr 146/29/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie współorganizacji z Ligą Obrony Kraju Klub Motorowy przy ZMGm Pszczyna XXXVI Samochodowego Rajdu Uśmiechu”.
Uchwała nr 147/29/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2019 rok
Uchwała nr 148/29/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2019 rok w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków oraz na...
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2019-06-06 15:09:34 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2019-06-06 15:08:51 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2019-06-06 15:08:48 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2019-06-06 15:08:48 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2019-06-06 15:07:41 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2019-06-06 15:07:38 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2019-06-06 15:07:38 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2019-06-06 15:06:56 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2019-06-06 15:06:53 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2019-06-06 15:06:53 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2019-06-06 15:06:35 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2019-06-06 15:05:30 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2019-06-06 15:05:30 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2019-06-06 15:04:44 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2019-06-06 15:04:40 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2019-06-06 15:04:40 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2019-06-06 15:03:55 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2019-06-06 15:03:53 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2019-06-06 15:03:53 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2019-06-06 15:02:41 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2019-06-06 15:02:35 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2019-06-06 15:02:35 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2019-06-06 15:01:25 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2019-06-06 15:01:23 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2019-06-06 15:01:23 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2019-06-06 15:00:41 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2019-06-06 15:00:39 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2019-06-06 15:00:39 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2019-06-06 14:59:59 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2019-06-06 14:58:59 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2019-06-06 14:58:59 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2019-06-06 14:58:14 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2019-06-06 14:57:33 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2019-06-06 14:57:31 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2019-06-06 14:57:31 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2019-06-06 14:56:34 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2019-06-06 14:56:32 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2019-06-06 14:56:32 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2019-06-06 14:55:46 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2019-06-06 14:55:44 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2019-06-06 14:55:44 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2019-06-06 14:55:15 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2019-06-06 14:55:00 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2019-06-06 14:55:00 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2019-06-06 14:53:39 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2019-06-06 14:53:10 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2019-06-06 14:53:08 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2019-06-06 14:53:08 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2019-06-06 14:51:57 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2019-06-06 14:51:56 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2019-06-06 14:51:56 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2019-06-06 14:50:27 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2019-06-06 14:50:24 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2019-06-06 14:50:24 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2019-06-06 14:48:53 Katarzyna Mikołajec

Utworzenie

Liczba odwiedzin

293

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2019-06-06 14:48:53

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2019-06-06 14:48:53

Osoba wprowadzająca informację

Katarzyna Mikołajec