Zawiadomienia Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego - odcinka ujściowego rowu R-5 w Krzyżowicach na działkach o numerach ewidencyjnych: 525/158, 542/156, 1198/152 obręb Krzyżowice w gminie Pawłowice.

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2019-06-14 08:54:15 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2019-06-14 08:53:44 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2019-06-14 08:53:43 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2019-06-14 08:53:43 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2019-06-14 08:51:25 Katarzyna Mikołajec

Utworzenie

Liczba odwiedzin

372

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2019-06-14 08:51:25

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2019-06-14 08:51:25

Osoba wprowadzająca informację

Katarzyna Mikołajec