Uchwały Zarządu Powiatu Pszczyńskiego za czerwiec 2019

Uchwała Nr 149/30/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej ul. Klonowej w Rudołtowicach do kategorii dróg gminnych
Uchwała nr 150/30/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest realizacja zadania: „Dostawa sprzętu...
Uchwała nr 151/30/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2019 rok
Uchwała nr 152/30/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie za 2018 rok
Uchwała nr 153/31/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad realizacji nadzoru właścicielskiego przez Powiat Pszczyński nad spółką Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o.
Uchwała nr 154/31/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Piotrowi Cyganowi – dyrektorowi Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Karola Miarki w Pszczynie do samodzielnego reprezentowania .....
Uchwała nr 155/31/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie współorganizacji z Kołem Gospodyń Wiejskich w Wiśle Wielkiej obchodów 60-lecia istnienia Koła”.
Uchwała nr 156/31/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest realizacja zadania: „Dostawa sprzętu...
Uchwała nr 157/31/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Zadania realizowane przez Wydział...
Uchwała nr 158/31/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Pszczyńskiego na Zgromadzeniu Wspólników Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. Z o.o.
Uchwała nr 159/31/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2019 rok
Uchwała nr 160/31/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aktualizacji programu rozwoju szkolnictwa zawodowego
Uchwała nr 161/32/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka w Pszczynie
Uchwała nr 162/32/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka w Pszczynie
Uchwała nr 163/32/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie w przypadku jego nieobecności
Uchwała nr 164/32/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2019 rok
Uchwała nr 165/32/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2019 rok w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków oraz na...
Uchwała nr 166/32/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2019-2027
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2019-07-19 09:40:01 Anna Lala

Zmiana nazwy załącznika

2019-07-19 09:39:59 Anna Lala

Dodanie załącznika

2019-07-19 09:39:59 Anna Lala

Dodanie załącznika

2019-07-19 09:39:06 Anna Lala

Zmiana nazwy załącznika

2019-07-19 09:38:40 Anna Lala

Zmiana nazwy załącznika

2019-07-19 09:38:39 Anna Lala

Dodanie załącznika

2019-07-19 09:38:39 Anna Lala

Dodanie załącznika

2019-07-19 09:37:47 Anna Lala

Zmiana nazwy załącznika

2019-07-19 09:37:46 Anna Lala

Dodanie załącznika

2019-07-19 09:37:46 Anna Lala

Dodanie załącznika

2019-07-19 09:37:19 Anna Lala

Zmiana nazwy załącznika

2019-07-19 09:37:16 Anna Lala

Dodanie załącznika

2019-07-19 09:37:16 Anna Lala

Dodanie załącznika

2019-07-19 09:36:30 Anna Lala

Zmiana nazwy załącznika

2019-07-19 09:36:28 Anna Lala

Dodanie załącznika

2019-07-19 09:36:28 Anna Lala

Dodanie załącznika

2019-07-19 09:35:46 Anna Lala

Zmiana nazwy załącznika

2019-07-19 09:35:45 Anna Lala

Dodanie załącznika

2019-07-19 09:35:45 Anna Lala

Dodanie załącznika

2019-07-08 12:13:42 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2019-07-08 12:13:40 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2019-07-08 12:13:40 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2019-07-08 12:12:37 Katarzyna Mikołajec

Usunięcie załącznika

2019-07-08 11:12:56 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2019-07-08 11:12:54 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2019-07-08 11:12:54 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2019-07-08 11:12:39 Katarzyna Mikołajec

Usunięcie załącznika

2019-07-08 09:42:15 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2019-07-08 09:42:13 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2019-07-08 09:42:13 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2019-07-08 09:41:33 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2019-07-08 09:33:53 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2019-07-08 09:33:53 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2019-07-08 09:33:13 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2019-07-08 09:33:11 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2019-07-08 09:33:11 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2019-07-08 09:32:52 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2019-07-08 09:32:35 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2019-07-08 09:32:35 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2019-07-08 09:31:59 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2019-07-08 09:31:41 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2019-07-08 09:31:40 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2019-07-08 09:31:40 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2019-07-08 09:30:43 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2019-07-08 09:30:42 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2019-07-08 09:30:42 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2019-07-08 09:30:21 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2019-07-08 09:29:51 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2019-07-08 09:29:51 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2019-07-08 09:29:20 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2019-07-08 09:29:00 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2019-07-08 09:28:59 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2019-07-08 09:28:59 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2019-07-08 09:28:33 Katarzyna Mikołajec

Usunięcie załącznika

2019-07-08 09:27:59 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2019-07-08 09:27:58 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2019-07-08 09:27:58 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2019-07-08 09:27:19 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2019-07-08 09:27:18 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2019-07-08 09:27:17 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2019-07-08 09:26:08 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2019-07-08 09:26:07 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2019-07-08 09:26:07 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2019-07-08 09:25:28 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2019-07-08 09:25:27 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2019-07-08 09:25:27 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2019-07-08 09:24:14 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2019-07-08 09:24:11 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2019-07-08 09:24:11 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2019-07-08 09:22:54 Katarzyna Mikołajec

Utworzenie

Liczba odwiedzin

259

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2019-07-08 09:22:54

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2019-07-08 09:22:54

Osoba wprowadzająca informację

Katarzyna Mikołajec