Uchwały Zarządu Powiatu Pszczyńskiego za lipiec 2019

Uchwała nr 167/33/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie utworzenia stanowiska wicedyrektora w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli
Uchwała nr 168/33/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2019 rok
Uchwała nr 169/33/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest udzielenie i obsługa długoterminowego...
Uchwała nr 170/33/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie elektronicznego fakturowania w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
Uchwała nr 171/34/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Lucynie Pękale-wz. Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli- koordynatorowi projektu „Uczniowie ZSZiO ...
Uchwała nr 172/34/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2019 rok
Uchwała nr 173/35/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 16 lipca 2019r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pszczynie
Uchwała nr 174/35/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 16 lipca 2019r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2019r.
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2019-07-19 09:51:27 Anna Lala

Zmiana nazwy załącznika

2019-07-19 09:51:26 Anna Lala

Dodanie załącznika

2019-07-19 09:51:26 Anna Lala

Dodanie załącznika

2019-07-19 09:48:03 Anna Lala

Zmiana nazwy załącznika

2019-07-19 09:48:02 Anna Lala

Dodanie załącznika

2019-07-19 09:48:01 Anna Lala

Dodanie załącznika

2019-07-19 09:47:42 Anna Lala

Zmiana nazwy załącznika

2019-07-19 09:47:41 Anna Lala

Dodanie załącznika

2019-07-19 09:47:41 Anna Lala

Dodanie załącznika

2019-07-19 09:46:58 Anna Lala

Zmiana nazwy załącznika

2019-07-19 09:46:57 Anna Lala

Dodanie załącznika

2019-07-19 09:46:57 Anna Lala

Dodanie załącznika

2019-07-19 09:46:30 Anna Lala

Zmiana nazwy załącznika

2019-07-19 09:46:29 Anna Lala

Dodanie załącznika

2019-07-19 09:46:28 Anna Lala

Dodanie załącznika

2019-07-19 09:45:07 Anna Lala

Zmiana nazwy załącznika

2019-07-19 09:44:40 Anna Lala

Zmiana nazwy załącznika

2019-07-19 09:44:37 Anna Lala

Dodanie załącznika

2019-07-19 09:44:37 Anna Lala

Dodanie załącznika

2019-07-19 09:44:09 Anna Lala

Zmiana nazwy załącznika

2019-07-19 09:44:08 Anna Lala

Dodanie załącznika

2019-07-19 09:44:08 Anna Lala

Dodanie załącznika

2019-07-19 09:43:27 Anna Lala

Zmiana nazwy załącznika

2019-07-19 09:43:25 Anna Lala

Dodanie załącznika

2019-07-19 09:43:25 Anna Lala

Dodanie załącznika

2019-07-19 09:41:49 Barbara Leśnik

Utworzenie

Liczba odwiedzin

238

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2019-07-19 09:41:49

Osoba wytwarzająca informację

Zarząd Powiatu

Czas publikacji

2019-07-19 09:41:49

Osoba wprowadzająca informację

Barbara Leśnik