Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód w ramach usług wodnych, poprzez odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z terenów utwardzonych budynku hotelowego “Styl70” w Piasku przy ul. Studzienickiej 58, za pośrednictwem otwartego rowu do cieku Dokawa

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2019-08-22 14:27:01 Anna Lala

Zmiana nazwy załącznika

2019-08-22 14:26:40 Anna Lala

Zmiana nazwy załącznika

2019-08-22 14:26:20 Anna Lala

Zmiana nazwy załącznika

2019-08-22 14:26:16 Anna Lala

Dodanie załącznika

2019-08-22 14:26:16 Anna Lala

Dodanie załącznika

2019-08-22 14:26:01 Anna Lala

Utworzenie

Liczba odwiedzin

286

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2019-08-22 14:26:01

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2019-08-22 14:26:01

Osoba wprowadzająca informację

Anna Lala