Uchwały Zarządu Powiatu Pszczyńskiego za sierpień 2019

Uchwała nr 175/36/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Uchwała nr 176/36/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu aktualizacji nr 1/2019 Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa śląskiego
Uchwała nr 177/36/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2019 rok
Uchwała nr 178/37/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie wsparcia wydania debiutanckiej płyty zespołu Taint
Uchwała nr 179/37/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie wsparcia udziału Tomasza Sobocika w Mistrzostwach Świata Fryzjerstwa OMC PARIS 2019
Uchwała nr 180/37/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności z zakresu przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w imieniu i .....
Uchwała nr 181/37/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2019 rok
Uchwała nr 182/38/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie współorganizacji z Zespołem Śpiewaczym „Górzanie” wyjazdu na koncerty do Czorsztyna i Sromowiec Niżnych
Uchwała nr 183/38/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2019 rok oraz zmiany uchwały Zarządu Powiatu Pszczyńskiego nr 181/37/19 z dnia 13 sierpnia 2019 r.
Uchwała nr 184/39/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2019 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy...
Uchwała nr 185/39/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie za I półrocze 2019 roku
Uchwała nr 186/39/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2019 rok
Uchwała nr 187/39/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2019 rok w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków oraz na...
Uchwała nr 188/39/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi ul. Włościańskiej w Żorach do kategorii dróg powiatowych oraz ustalenia jej przebiegu
Uchwała nr 189/39/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pszczyński
Uchwała nr 190/39/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół prowadzonych przez Powiat Pszczyński
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2019-09-19 11:55:16 Anna Lala

Zmiana nazwy załącznika

2019-09-19 11:55:14 Anna Lala

Dodanie załącznika

2019-09-19 11:55:14 Anna Lala

Dodanie załącznika

2019-09-19 11:54:41 Anna Lala

Usunięcie załącznika

2019-09-19 11:28:09 Anna Lala

Zmiana nazwy załącznika

2019-09-19 11:28:08 Anna Lala

Dodanie załącznika

2019-09-19 11:28:08 Anna Lala

Dodanie załącznika

2019-09-19 11:27:55 Anna Lala

Usunięcie załącznika

2019-09-19 11:16:25 Anna Lala

Zmiana nazwy załącznika

2019-09-19 11:16:24 Anna Lala

Dodanie załącznika

2019-09-19 11:16:24 Anna Lala

Dodanie załącznika

2019-09-19 11:15:54 Anna Lala

Usunięcie załącznika

2019-09-11 13:26:24 Anna Lala

Zmiana nazwy załącznika

2019-09-11 13:26:22 Anna Lala

Dodanie załącznika

2019-09-11 13:26:22 Anna Lala

Dodanie załącznika

2019-09-11 13:26:08 Anna Lala

Zmiana nazwy załącznika

2019-09-11 13:26:06 Anna Lala

Dodanie załącznika

2019-09-11 13:26:06 Anna Lala

Dodanie załącznika

2019-09-11 13:25:46 Anna Lala

Zmiana nazwy załącznika

2019-09-11 13:25:44 Anna Lala

Dodanie załącznika

2019-09-11 13:25:44 Anna Lala

Dodanie załącznika

2019-09-11 13:25:18 Anna Lala

Zmiana nazwy załącznika

2019-09-11 13:25:00 Anna Lala

Zmiana nazwy załącznika

2019-09-11 13:24:59 Anna Lala

Dodanie załącznika

2019-09-11 13:24:59 Anna Lala

Dodanie załącznika

2019-09-11 13:24:37 Anna Lala

Zmiana nazwy załącznika

2019-09-11 13:24:36 Anna Lala

Dodanie załącznika

2019-09-11 13:24:36 Anna Lala

Dodanie załącznika

2019-09-11 13:24:11 Anna Lala

Zmiana nazwy załącznika

2019-09-11 13:24:10 Anna Lala

Dodanie załącznika

2019-09-11 13:24:09 Anna Lala

Dodanie załącznika

2019-09-11 13:23:32 Anna Lala

Zmiana nazwy załącznika

2019-09-11 13:23:10 Anna Lala

Zmiana nazwy załącznika

2019-09-11 13:23:09 Anna Lala

Dodanie załącznika

2019-09-11 13:23:09 Anna Lala

Dodanie załącznika

2019-09-11 13:22:46 Anna Lala

Zmiana nazwy załącznika

2019-09-11 13:22:44 Anna Lala

Dodanie załącznika

2019-09-11 13:22:44 Anna Lala

Dodanie załącznika

2019-09-11 13:22:23 Anna Lala

Zmiana nazwy załącznika

2019-09-11 13:22:22 Anna Lala

Dodanie załącznika

2019-09-11 13:22:22 Anna Lala

Dodanie załącznika

2019-09-11 13:22:00 Anna Lala

Zmiana nazwy załącznika

2019-09-11 13:21:43 Anna Lala

Zmiana nazwy załącznika

2019-09-11 13:21:42 Anna Lala

Dodanie załącznika

2019-09-11 13:21:42 Anna Lala

Dodanie załącznika

2019-09-11 13:21:02 Anna Lala

Zmiana nazwy załącznika

2019-09-11 13:21:00 Anna Lala

Dodanie załącznika

2019-09-11 13:21:00 Anna Lala

Dodanie załącznika

2019-09-11 13:20:40 Anna Lala

Zmiana nazwy załącznika

2019-09-11 13:20:39 Anna Lala

Dodanie załącznika

2019-09-11 13:20:39 Anna Lala

Dodanie załącznika

2019-09-11 13:20:18 Anna Lala

Zmiana nazwy załącznika

2019-09-11 13:20:17 Anna Lala

Dodanie załącznika

2019-09-11 13:20:17 Anna Lala

Dodanie załącznika

2019-09-11 13:19:58 Anna Lala

Zmiana nazwy załącznika

2019-09-11 13:19:57 Anna Lala

Dodanie załącznika

2019-09-11 13:19:56 Anna Lala

Dodanie załącznika

2019-09-11 13:19:38 Anna Lala

Zmiana nazwy załącznika

2019-09-11 13:19:37 Anna Lala

Dodanie załącznika

2019-09-11 13:19:37 Anna Lala

Dodanie załącznika

2019-09-11 13:19:19 Anna Lala

Zmiana nazwy załącznika

2019-09-11 13:19:18 Anna Lala

Dodanie załącznika

2019-09-11 13:19:18 Anna Lala

Dodanie załącznika

2019-09-11 13:18:13 Anna Lala

Utworzenie

Liczba odwiedzin

247

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2019-09-11 13:18:13

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2019-09-11 13:18:13

Osoba wprowadzająca informację

Anna Lala