Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach informujące o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód w ramach usług wodnych, poprzez odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z terenów utwardzonych oraz dachu budynku hotelowego “Styl 70” w Piasku przy ul. Studzienickiej 58, za pośrednictwem otwartego cieku Dokawa.

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2019-09-17 15:15:25 Anna Lala

Zmiana nazwy załącznika

2019-09-17 15:15:24 Anna Lala

Dodanie załącznika

2019-09-17 15:15:24 Anna Lala

Dodanie załącznika

2019-09-17 15:15:05 Anna Lala

Utworzenie

Liczba odwiedzin

243

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2019-09-17 15:15:05

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2019-09-17 15:15:05

Osoba wprowadzająca informację

Anna Lala