Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 17.09.2019r., znak DOOŚ-OAII.4200.36.2016.JSz/EU/MD.34 informującego, że w związku z toczącym się postępowaniem odwoławczym od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 30 czerwca 2016 r., znak WOOŚ.4200.1.2015.AM.48 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: “Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła “Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła “Suchy Potok” w Bielsku-Białej”, strony mogą się zapoznać z aktami sprawy oraz wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2019-09-23 16:26:12 Anna Lala

Zmiana nazwy załącznika

2019-09-23 16:26:11 Anna Lala

Dodanie załącznika

2019-09-23 16:26:11 Anna Lala

Dodanie załącznika

2019-09-23 16:23:21 Anna Lala

Utworzenie

Liczba odwiedzin

274

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2019-09-23 16:23:21

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2019-09-23 16:23:21

Osoba wprowadzająca informację

Anna Lala