Uchwały Zarządu Powiatu Pszczyńskiego za wrzesień 2019

Uchwała nr 191/40/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 3 września 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi ul. Zamoście w Lędzinach do kategorii dróg powiatowych
Uchwała nr 192/40/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 3 września 2019 r. w sprawie współorganizacji z Muzeum Zamkowym w Pszczynie festiwalu „Wieczory u Telemanna”
Uchwała nr 193/40/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 3 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2019 rok
Uchwała nr 194/41/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie w przypadku nieobecności
Uchwała nr 195/41/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 10 września 2019 r. w sprawie udzielenia zgody na wycinkę drzew
Uchwała nr 196/41/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 2 do umowy z dnia 28 grudnia 2016 r. nr KM-XVI.7135.17.2016 na świadczenie kompleksowych usług w zakresie usuwania .....
Uchwała nr 197/41/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wsparcia zakupu sprzętu sportowego
Uchwała nr 198/41/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest realizacja zadania: „Wymiana ...
Uchwała nr 199/41/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2019 rok
Uchwała nr 200/42/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 16 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie
Uchwała nr 201/42/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 16 września 2019 r. w sprawie przedłużenia umowy najmu oraz utrzymania dotychczasowych stawek czynszu za wynajem pomieszczenia dla Banku Spółdzielczego w Pszczynie
Uchwała nr 202/42/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 16 września 2019 r. w sprawie wydania opinii dla inwestycji drogowej
Uchwała nr 203/42/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 16 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół prowadzonych przez Powiat Pszczyński
Uchwała nr 204/42/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2019 rok
Uchwała nr 205/43/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zbycia środków trwałych będących własnością Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie
Uchwała nr 206/43/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wydania opinii dla inwestycji drogowej
Uchwała nr 207/43/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przyznania dotacji dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Centrum” Pszczyna na realizację zadania publicznego powiatu pn. „Dbam o siebie i środowisko –...
Uchwała nr 208/43/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie współorganizacji jubileuszu 60-lecia powstania Koła Gospodyń Wiejskich w Ćwiklicach
Uchwała nr 209/43/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wsparcia udziału Grupy Ratowniczej HKR Pszczyna w wyjeździe do Niemiec
Uchwała nr 210/43/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2019 rok
Uchwała nr 211/44/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2019 rok
Uchwała nr 212/44/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2019 rok w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków ...
Uchwała nr 213/44/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest realizacja zadania: „Świadczenie ....
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2019-10-18 09:11:05 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-10-18 09:11:05 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-10-18 09:11:04 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-10-18 09:05:02 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-10-18 09:04:46 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-10-18 09:04:45 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-10-18 09:04:45 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-10-18 09:04:25 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-10-18 09:04:06 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-10-18 09:04:05 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-10-18 09:04:05 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-10-18 09:03:50 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-10-18 09:03:48 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-10-18 09:03:48 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-10-18 09:03:34 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-10-18 09:03:33 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-10-18 09:03:33 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-10-18 09:03:19 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-10-18 09:03:18 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-10-18 09:03:18 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-10-18 09:01:22 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-10-18 09:01:21 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-10-18 09:01:21 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-10-18 09:01:02 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-10-18 09:01:01 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-10-18 09:01:01 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-10-18 09:00:44 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-10-18 09:00:42 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-10-18 09:00:42 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-10-18 09:00:25 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-10-18 09:00:24 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-10-18 09:00:24 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-10-18 09:00:09 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-10-18 09:00:09 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-10-18 09:00:09 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-10-18 08:59:49 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-10-18 08:59:48 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-10-18 08:59:48 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-10-18 08:59:31 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-10-18 08:59:30 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-10-18 08:59:30 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-10-18 08:59:12 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-10-18 08:59:11 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-10-18 08:59:11 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-10-18 08:58:53 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-10-18 08:58:52 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-10-18 08:58:52 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-10-18 08:58:35 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-10-18 08:58:19 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-10-18 08:58:18 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-10-18 08:58:18 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-10-18 08:58:03 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-10-18 08:58:02 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-10-18 08:58:02 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-10-18 08:57:47 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-10-18 08:57:32 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-10-18 08:57:31 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-10-18 08:57:31 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-10-18 08:57:13 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-10-18 08:57:13 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-10-18 08:57:13 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-10-18 08:56:56 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-10-18 08:56:55 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-10-18 08:56:55 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-10-18 08:56:42 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-10-18 08:56:41 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-10-18 08:56:41 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-10-18 08:56:27 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-10-18 08:56:26 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-10-18 08:56:26 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-10-18 08:56:02 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-10-18 08:56:00 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-10-18 08:56:00 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-10-18 08:54:34 Barbara Leśnik

Utworzenie

Liczba odwiedzin

164

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2019-10-18 08:54:34

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2019-10-18 08:54:34

Osoba wprowadzająca informację

Barbara Leśnik