Uchwały Zarządu Powiatu Pszczyńskiego za listopad 2019

Uchwała nr 234/50/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pszczyna na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027
Uchwała nr 235/50/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie upoważnienia kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji resortowego Programu ...
Uchwała nr 236/50/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 138 o, którego przedmiotem jest: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym ...
Uchwała nr 237/50/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2019 rok
Uchwała nr 238/51/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2020 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2020-2027
Uchwała nr 239/51/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2019 rok
Uchwała nr 240/51/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Uchwała nr 241/51/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie współorganizacji z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Suszcu oraz Związkiem Górnośląskim Koło Suszec monodramu „Mianujom mie Hanka” Teatru Korez ...
Uchwała nr 242/51/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie współorganizacji z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pszczynie biegu „Mikołaje-Aniołom”
Uchwała nr 243/52/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie umowy najmu z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką im. Józefa Lompy w Katowicach
Uchwała nr 244/52/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej ...
Uchwała nr 245/52/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 225/48/19 dotyczącej współorganizacji z Urzędem Gminy w Suszcu Konferencji Łowieckiej „Rola i zadania kół łowieckich ...
Uchwała nr 246/52/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie współorganizacji z Urzędem Gminy w Suszcu Konferencji Łowieckiej „Rola i zadania kół łowieckich w zarządzaniu środowiskiem przyrodniczym”
Uchwała nr 247/52/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2019 rok
Uchwała nr 248/53/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie wydania opinii dla inwestycji drogowej
Uchwała nr 249/53/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie wydania opinii dla inwestycji drogowej
Uchwała nr 250/53/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej na terenie Gminy Pszczyna
Uchwała nr 251/53/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie powierzenia realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Gminie Kobiór i Gminie ...
Uchwała nr 252/53/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie powierzenia realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminie Miedźna i Gminie ...
Uchwała nr 253/53/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli
Uchwała nr 254/53/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2019 rok
Uchwała nr 255/53/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2019 rok w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków ...
Uchwała nr 256/53/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie umorzenia należności Powiatu Pszczyńskiego
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2020-01-22 12:08:35 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-01-22 12:08:35 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-01-22 12:08:34 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-01-22 12:08:15 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-01-22 12:07:58 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-01-22 12:07:57 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-01-22 12:07:57 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-01-22 12:07:36 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-01-22 12:07:35 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-01-22 12:07:35 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-01-22 12:07:20 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-01-22 12:07:19 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-01-22 12:07:19 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-01-22 12:06:46 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-01-22 12:06:30 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-01-22 12:06:29 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-01-22 12:06:29 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-01-22 12:06:13 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-01-22 12:05:56 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-01-22 12:05:55 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-01-22 12:05:54 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-01-22 12:05:41 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-01-22 12:05:41 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-01-22 12:05:40 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-01-22 12:05:19 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-01-22 12:05:18 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-01-22 12:05:18 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-01-22 12:04:52 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-01-22 12:04:51 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-01-22 12:04:51 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-12-02 15:54:54 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-12-02 15:54:53 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-12-02 15:54:53 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-12-02 15:54:33 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-12-02 15:54:32 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-12-02 15:54:32 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-12-02 15:54:13 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-12-02 15:53:58 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-12-02 15:53:57 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-12-02 15:53:57 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-12-02 15:53:40 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-12-02 15:53:21 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-12-02 15:53:21 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-12-02 15:53:21 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-12-02 15:53:03 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-12-02 15:53:02 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-12-02 15:53:02 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-12-02 15:52:38 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-12-02 15:52:37 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-12-02 15:52:37 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-12-02 15:52:14 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-12-02 15:51:57 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-12-02 15:51:56 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-12-02 15:51:56 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-12-02 15:51:25 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-12-02 15:51:24 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-12-02 15:51:24 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-12-02 15:51:09 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-12-02 15:51:08 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-12-02 15:51:08 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-12-02 15:50:50 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-12-02 15:50:49 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-12-02 15:50:49 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-12-02 15:49:26 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-12-02 15:49:25 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-12-02 15:49:25 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-12-02 15:48:19 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-12-02 15:48:18 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-12-02 15:48:18 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-12-02 15:47:59 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-12-02 15:47:46 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-12-02 15:47:45 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-12-02 15:47:45 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-12-02 15:47:29 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-12-02 15:47:29 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-12-02 15:47:29 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-12-02 15:47:09 Barbara Leśnik

Utworzenie

Liczba odwiedzin

173

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2019-12-02 15:47:09

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2019-12-02 15:47:09

Osoba wprowadzająca informację

Barbara Leśnik