Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach o wszczęciu na wniosek Pana Stanisława Wyjadłowskiego, pełnomocnika Gminy Pawłowice w sprawie o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, przebudowę urządzeń wodnych oraz usługę wodną w zakresie odprowadzania do urządzeń wodnych - projektowanego i przebudowywanego rowu przydrożnego oraz do przebudowywanego rowu melioracyjnego, projektowanymi wylotami W1, W2 i W3 wód opadowych lub roztopowych ujętych w zamknięty system kanalizacyjny w ramach inwestycji pn. “Przebudowa ul. Zapłocie w Pawłowicach”.

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2019-12-03 09:49:14 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-12-03 09:47:58 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-12-03 09:47:57 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-12-03 09:47:57 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-12-03 09:47:43 Barbara Leśnik

Utworzenie

Liczba odwiedzin

178

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2019-12-03 09:47:43

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2019-12-03 09:47:43

Osoba wprowadzająca informację

Barbara Leśnik